OTOP Junior ณ เขมราฐ

เมื่อไม่กี่วันมานี้ กองบก. BTRIPNEWS มีโอกาสได้ร่วมเดินทางไปบันทึกภาพ การทำงาน... การเรียนรู้... การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มาสร้างรายได้ของเยาวชนตัวน้อย กับงานจักสานฝีมือติดอันดับจนได้รับการต่อยอดเป็น ตัวแทน OTOP Junior หรือ โครงการ นักธุรกิจน้อย ของจังหวัดอุบลราชธานี จากการเข้าร่วมงานการเปิดตัว หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยววิถีแม่น้ำโขง ที่ผ่านมา 


ภายในห้องเล็กๆ ใต้อาคารของโรงเรียนบ้านหนองนกทา ตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ฐานการผลิต ผลิตภัณฑ์จักสานจากพลาสติกเส้น เราพบน้องๆ กำลังนั่งสาน มีแบบลายร่างด้วยกระดาษขนาด A 4 หลายต่อหลายแผ่นวางตรงหน้า อีกด้านหนึ่งของห้อง ถูกจัดเป็นชั้นวางโชว์สินค้า อาทิ กระเป๋า ที่รองจาน มองดูเผินๆ จากผลิตภัณฑ์อาจจะไม่ต่างจากงานจักสานทั่วไป หากแต่ได้มีการพัฒนาตัวงานให้มีลวดลายจักสานที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนตัวเอง ด้วยการนำลายผ้ามัดหมี่มาประยุกต์เป็นลายจักสาน การคิดค้นลวดลายใหม่ๆ ถือเป็นที่มาของการเตรียมจดลิขสิทธิ์ลายจักสานนับสิบลาย

 

โดยมี นาง ลาภิศ โคตรวันทา ผอ. รร.บ้านหนองนกทา เป็นผู้ริเริ่มขึ้น ด้วยความชอบก่อนจะถ่ายทอดให้ลูกศิษย์ได้ร่วมกันสานฝัน ปัจจุบันสินค้าได้รับการพัฒนา จนได้รับความสนใจ มีลูกเรือสายการบินระดับชาติมารับไปจำหน่ายยังกรุงเทพมหานคร นอกจากนั้นยังนำออกโชว์และจำหน่ายในงานถนนคนเดินอำเภอเขมราฐ ได้รับความสนใจเป็นจำนวนมาก

 

ผอ.ลาภิศ เล่าให้ฟังว่า "ได้ริเริ่มมาเมื่อปีที่แล้ว โดยนำเด็ก ๆ เข้ามาเรียนเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เกิดสังคมและชุมชนที่เข้มแข็ง ได้มีการจัดหลักสูตร “การสานผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก” โดยการประยุกต์จากการสานไม้ไผ่มาเป็นเส้นพลาสติกเพื่อให้ผลิตภัณฑ์สวยงามคงทน โดยปัจจุบันมีนักเรียนที่อยู่ในหลักสูตรตั้งแต่ชั้น ป.1 ถึง ม. 3

นอกจากนี้ยังมีการต่อยอดหลักสูตร โดยการร่วมมือกับสถาบันต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงหลักสูตรต่อเนื่องสู่ระดับอุดมศึกษา เช่นวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐเพื่อขอสนับสนุนด้านบุคลากรและสื่อวัสดุอุปกรณ์การสอนต่าง ๆ รวมถึง ในเรื่องของการเรียนด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ การทำแพคเกจจิ้งต่าง ๆ เพื่อเตรียมอาชีวศึกษา ( Pre-Vocational Education”โดยมีการออกแบบลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะ จากการนำลายผ้ามัดหมี่มาประยุกต์ จนได้ลายที่เตรียมจดลิขสิทธิ์แล้ว 11 ลาย อาทิ ลายหัวใจสีชมพู ลายเถาวัลย์มงคล ลายเถาวัลย์ ลายสน ลายดอกทิวลิป เป็นต้น

ปัจจุบัน ได้มีการต่อยอดจากการ ผลิต ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้ออกมาหลายรูปแบบ ทั้งกระเป๋าถือ กระเป๋าสตางค์ ที่รองจาน และเตรียมที่จะดีไซน์สินค้าใหม่ๆออกมาสู่ตลาดมากขึ้น

นอกจากนี้ ยังมีครู ธิดารัตน์ รอดภัย ได้นำผลิตภัณฑ์จากฝีมือน้องๆ เผยแพร่ผ่านออนไลน์เพื่อเป็นช่องทางจำหน่ายอีกด้วยโดยมีนายวิรัช แฝงเพ็ชร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ได้ให้คำแนะนำตั้งแต่กระบวนการผลิต การออกแบบ การต่อยอดสินค้า และการจำหน่ายอีกด้วย