“บิ๊กอู๋”ให้โอวาท 52 ตัวแทนเยาวชนไทย ก่อนลุยแข่งฝีมือแรงงานอาเซียน 31 ส.ค.-2 ก.ย.นี้

52 เยาวชนไทยเข้ารับโอวาทจาก“รัฐมนตรีแรงงาน”ก่อนลงสนามแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ วันที่ 31 ส.ค. - 2 ก.ย. 61 ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี จ.นนทบุรี เน้นย้ำให้ทุกคนแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ นำประสบการณ์ไปต่อยอด และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ


เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวให้โอวาทแก่คณะเยาวชนตัวแทนประเทศไทย ที่เข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 จำนวน 52 คน ณ ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงาน 

โดยกล่าวว่า ในนามของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีมีความยินดีและภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสมาพบกับตัวแทนประเทศไทยที่จะเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 ซึ่งครั้งนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2561 - 2 กันยายน 2561 ขอให้ตัวแทนประเทศไทยทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มกำลังความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์แก่นานาประเทศ เพื่อนำชื่อเสียงของประเทศไทย 

และยกระดับฝีมือของตนเองให้สูงขึ้น เป็นแบบอย่างให้กับคนรุ่นหลัง รวมถึงได้พัฒนาฝีมือตนเอง เพื่อยกระดับสถานะของประเทศทางเศรษฐกิจและสังคมตามนโยบายของรัฐบาล นอกจากนี้ ยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอีกด้วยสำหรับการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนเป็นข้อตกลงของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน จะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ ทุก ๆ 2 ปี และบรรจุไว้เป็นกิจกรรมหนึ่งของแผนงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้พิมพ์เขียวประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นให้เกิดความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม องค์กรนายจ้าง และลูกจ้าง เพื่อพัฒนากำลังแรงงานที่มีคุณภาพ และมุ่งสร้างอาเซียนให้เป็นภูมิภาคแห่งความร่วมมือ

“การแข่งขันครั้งนี้เป็นการรวมสุดยอดเยาวชนที่มีทักษะะฝีมือ และเป็นการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มุ่งหวังให้สะท้อนให้เห็นถึงทักษะฝีมือของเยาวชนในภูมิภาค และการพัฒนาที่ก้าวหน้าทัดเทียมมาตรฐานสากล ผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรไม่สำคัญเท่ากับประสบการณ์ที่ได้รับ เพื่อนำไปต่อยอดและพัฒนาตนเองต่อไป ประชาชนชาวไทยขอเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าแข่งขันทุกคน ขอให้ทำอย่างเต็มที่สุดความสามารถ” รมว.แรงงาน กล่าว