สังคม

กระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรเเละบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน ประจำปี 2560

“โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรเเละบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน ประจำปี2560 เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเเด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เเละเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2เมษายน

   

   

นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวรายงานในพิธีบรรพชา “โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรเเละบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน ประจำปี 2560 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2เมษายน โดยมี พระพรหมวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร เเละเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา สื่อมวลชน ประชาชน ร่วมในพิธี ณ ลานหน้าพระเจดีย์สำเภา วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรเเละบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน ประจำปี 2560 เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเเด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เเละเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน

เบญจมาศ อักษรนิตย์ รายงาน