กรมกิจการผู้สูงอายุจับมือ CAT เปิดตลาดออนไลน์ 4.0 ” I get Mart 1″ กระจายสินค้าผู้สูงวัย

วันที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 11.00 น. นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมเป็นสักขีพยานและร่วมเปิดงาน "I get Mart" ตลาดออนไลน์ดิจิทัล 4.0 โดยมีพันเอกสรรพชัย หุวนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐศาสตร์ภักดี อาคารบี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียตร 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 แจ้งวัฒนะ โดยกรมกิจการผู้สูงอายุร่วมออกบูธจำหน่ายสินค้าของผู้สูงอายุและภาคีเครือข่ายจากศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี และออกบูธแนะนำ Gold application

ทั้งนี้ กรมกิจการผู้สูงอายุ โดยศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ นำสินค้าของผู้สูงอายุ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้สูงอายุ และเครือข่าย เข้าสู่ระบบ I get by cat เพื่อร่วมค้าขายออนไลน์แล้ว