เปิดตัวสายการบิน Ruili Airlines บินตรงจากสิบสองปันนาสู่เชียงใหม่ เชียงราย

P.B.Travel Agency Center ตัวแทนในประเทศไทย โดยนายสุรนาถ ทวีทรัพย์ M.D. ผู้คร่ำหวอดกับเส้นทางการท่องเที่ยวพม่า ลุ่มน้ำโขงรวมถึงสิบสองปันนามากว่าสามสิบปี  ร่วมกับ สายการบิน Ruili Airline สายการบินแห่งมณฑลยูนนาน เปิดเที่ยวบิน บินตรงจากเชียงรุ่ง สิบสองปันนา สู่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย เส้นทางเชื่อมต่อวัฒนธรรมล้านนา กระตุ้นต่อมเที่ยวชาวจีนสู่ไทย 

สายการบิน Ruili Airlines บริหารงานนักธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์หลายแห่ง รวมถึงการพัฒนาโครงการที่สิบสองปันนา ซึ่งสายการบิน Ruili Airlines เป็นสายการบินแห่งมณฑลยูนนานที่มุ่งพัฒนาการท่องเที่ยวของจีนและเพื่อนบ้าน รวมถึงการขยายเส้นทางบินจากภายในจีนสู่เส้นทางระหว่างประเทศรวมถึงบินเข้าประเทศไทย 


ป้จจุบัน เมืองเชียงรุ่ง สิบสองปันนา ทางตอนใต้ของมณฑลยูนนาน ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมล้านนาที่สำคัญ เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ประเพณี ที่นักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ของจีนให้ความสนใจเข้าไปเยือนเป็นจำนวนมาก และนำมาซึ่งความต้องการค้นหารากเหง้าทางวัฒนธรรมล้านนาโดยการเดินทางเชื่อมต่อมายังเชียงใหม่ เชียงราย เพื่อสัมผัสกับความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมล้านนาอย่างแท้จริง 

โดยเฉพาะ การสะท้อนการสืบทอดวัฒนธรรมอันงดงามของล้านนาและไทยลื้อ ด้วยชุดลูกเรือสวมใส่ผ้า ดีไซน์ ลายชนเผ่าขาวปักด้วยเงิน งดงามและเป็นที่ประทับใจแก่ผู้พบเห็น สายการบิน Ruili Airline บินตรงจากเมืองเชียงรุ่ง สู่เชียงใหม่ เชียงราย ทุกวัน