กรุงเทพฯ ยังครองแชมป์เมืองสุดยอดจุดหมายปลายทางโลก

กรุงเทพฯ ได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มีการค้างคืนมากถึง 19.41 ล้านคนในปี 2559 และคาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวจะเติบโตขึ้น 4% คิดเป็น 20.2 ล้านคนในปี 2560 นี้ และจากการสำรวจสุดยอดจุดหมายปลายทางโลกของมาสเตอร์การ์ด ประจำปี 2560 นี้ กรุงเทพฯ ยังติด 1 ใน 5 ของเมืองที่นักท่องเที่ยวพักค้างคืนมีการจับจ่ายใช้สอยมากที่สุดถึง14.08 พันล้านเหรียญสหรัฐ


การสำรวจดังกล่าวไม่เพียงจัดอันดับ 132 เมืองทั่วโลกที่มีผู้มาเยือนมากที่สุด และมีการใช้จ่ายมากที่สุดเท่านั้น แต่ยังวิเคราะห์จำนวนนักท่องเที่ยวและการใช้จ่ายในปีปฏิทิน 2559 เพื่อใช้คาดการณ์การเติบโตในปีถัดไป พร้อมกับนำเสนอข้อมูลที่ทำให้เข้าใจถึงการเติบโตอย่างรวดเร็วของเมืองจุดหมายปลายทาง รวมถึงรูปแบบการเดินทางและการจับจ่ายใช้สอยของนักท่องเที่ยวทั่วโลกในเชิงลึกอีกด้วย

จากผลการสำรวจฯ นักเดินทางที่มาเยือนกรุงเทพฯ 88.6% เป็นการเดินทางเพื่อท่องเที่ยวพักผ่อนเป็นจุดประสงค์หลัก ซึ่งมีมากกว่าการเดินทางมาเพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจอย่างเห็นได้ชัด 11.4% และมี 3 สิ่งที่นักท่องเที่ยวใช้จ่ายมากที่สุดในกรุงเทพฯ ได้แก่ ช้อปปิ้ง 22.9% ที่พัก 22.6% และการบริการต่างๆ ในกรุงเทพฯ 21.5%

การสำรวจสุดยอดจุดหมายปลายทางโลกของมาสเตอร์การ์ดล่าสุด ยังนำเสนอข้อมูลใหม่เกี่ยวกับประเทศต้นทาง 5 อันดับแรกที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปยังเมืองจุดหมายปลายทาง โดย 5 ประเทศต้นทางที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวยังกรุงเทพฯ มากที่สุดได้แก่ ประเทศจีน 34.3% ญี่ปุ่น 7.1% เกาหลีใต้ 4.3% อินเดีย 4.1% และ สหราชอาณาจักร 3.8% ตามลำดับ

ผลสำรวจยังชี้ให้เห็นว่า เอเชียแปซิฟิกมีเมืองที่เป็นจุดหมายปลายทางสุดยอดของโลกติด 10 อันดับแรกมากที่สุด และยังมีการใช้จ่ายมากกว่าเมืองจุดหมายปลายทางในภูมิภาคอื่น นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนเมืองต่างๆ ที่ติด 10 อันดับในอาเซียน มีการใช้จ่ายรวมในปี 2559 อยู่ที่ 91.16 พันล้านเหรียญสหรัฐ มากกว่าที่นักท่องเที่ยวใช้จ่ายในยุโรปซึ่งอยู่ที่ 74.74 พันล้านเหรียญสหรัฐ และในอเมริกาเหนือที่ 55.02 พันล้านเหรียญสหรัฐ

อีริค ชไนเดอร์ รองประธานอาวุโส เอเชียแปซิฟิก ที่ปรึกษามาสเตอร์การ์ด บอกว่า เอเชียแปซิฟิกเป็นภูมิภาคที่มีการเติบโตด้านการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศมากที่สุด ธุรกิจท่องเที่ยวจะยังคงเป็นภาคธุรกิจที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาและการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้จำนวนนักเดินทาง ทั้งเพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนและเพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจเดินทางไปยังเมืองต่างๆ ทั่วทั้งภูมิภาค ชี้ให้เห็นถึงถึงความจำเป็นที่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศควรหันมาลงทุนในเครือข่ายอัจฉริยะและสาธารณูปโภค ที่จะมอบประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวที่ราบรื่นให้กับทั้งประชาชนที่อยู่อาศัยในเมือง นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเพื่อพักผ่อน และนักธุรกิจ และเมืองที่ลงทุนในเครือข่ายและสาธารณูปโภคดังกล่าว จะสามารถพัฒนาศักยภาพของการเป็นเมืองจุดหมายปลายทางโลกอย่างแท้จริง และได้รับประโยชน์มหาศาลทางเศรษฐกิจจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่มากขึ้นและอัตราการจับจ่ายใช้สอยของนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอีกด้วย

ผลสำรวจฯ นี้ ระบุว่า ลอนดอน ซึ่งอยู่ในอันดับสองรองจากกรุงเทพฯ มีจำนวนนักท่องเที่ยวอยู่ที่ 19.06 ล้านคน ในขณะที่สิงคโปร์มีนักท่องเที่ยวจำนวน 13.11 ล้านคน แซงนิวยอร์กที่ 12.7 ล้านคน ขึ้นมาอยู่อันดับที่ 5 เป็นครั้งแรกในรอบสามปีที่ ในขณะที่โซล กระโดดขึ้นมาถึงสามอันดับจนมาอยู่ที่อันดับ 7 ที่ 12.39 ล้านคน ผลสำรวจเมืองสุดยอดจุดหมายปลายทางโลกของมาสเตอร์การดยังคาดการณ์การเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี 2560 ยกเว้นนิวยอร์ก ขณะที่โตเกียวคาดว่าจะมีการเติบโตมากที่สุด 12.2%

เมืองจุดหมายปลายทาง 10 อันดับแรกที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มีการค้างคืนมากที่สุดในปี 2559 พร้อมคาดการณ์การเติบโตในปี 2560 ได้แก่ 
 
 เมือง
จำนวนนักท่องเที่ยวที่มีการค้างคืน ในปี 2559
คาดการณ์จำนวนนักท่องเที่ยวที่มีการค้างคืน ในปี 2560
1
กรุงเทพมหานคร
19.41 ล้านคน
เพิ่มขึ้น 4%
2
ลอนดอน
19.06 ล้านคน
เพิ่มขึ้น 5%
3
ปารีส
15.45 ล้านคน
เพิ่มขึ้น 4.4%
4
ดูไบ
14.87 ล้านคน
เพิ่มขึ้น 7.7%
5
สิงคโปร
13.11 ล้านคน
เพิ่มขึ้น 2.6%
6
นิวยอร์ก
12.70 ล้านคน
ลดลง -2.4%
7
โซล
12.39 ล้านคน
เพิ่มขึ้น 0.4%
8
กัวลาลัมเปอร์
11.28 ล้านคน
เพิ่มขึ้น 7.2%
9
โตเกียว
11.15 ล้านคน
เพิ่มขึ้น 12.2%
10
อิสตันบูล
9.16 ล้านคน
เพิ่มขึ้น 0.9%


ข้อมูลรูปแบบการเดินทาง และการจับจ่ายใช้สอยของนักท่องเที่ยวทั่วโลก

จากเมืองที่เป็นสุดยอดจุดหมายปลายทางของโลกจำนวน 20 เมือง การเดินทางเพื่อท่องเที่ยวพักผ่อนเป็นจุดประสงค์หลักที่นักเดินทางมาเยือนมากที่สุด นำโดย กัวลาลัมเปอร์ 92.2% ซึ่งแตกต่างจากเซี่ยงไฮ้ ซึ่งเกือบครึ่งหนึ่งของนักเดินทางมาเพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจ 48.4%

เมื่อพิจารณาตัวเลขในรายละเอียดของเมือง 10 สุดยอดจุดหมายปลายทางโลกในส่วนของค่าใช้จ่าย จะทำให้เราเข้าใจรูปแบบการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวในขณะที่เดินทางไปยังเมืองต่างๆได้ดีขึ้น เช่น
  • อิสตันบูล  –เป็นเพียงเมืองเดียวที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวใช้จ่ายเงินไปกับการดินเนอร์มากที่สุด 33.6%
  • นักท่องเที่ยวใช้จ่ายเงินไปกับการช็อปปิ้งในกรุงโซลมากที่สุด 56.5% ตามด้วย ลอนดอน 46.7% โตเกียว 43.1% กัวลาลัมเปอร์ 31.3% และดูไบ 31%
  • สัดส่วนค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ของนักท่องเที่ยวถูกใช้เป็นค่าที่พักและโรงแรมมากที่สุดเมื่อเดินทางไป ปารีส 44.8% และ นิวยอร์ก 31.8%
  • ด้วยระบบขนส่งมวลชนที่ดีเยี่ยม นักท่องเที่ยวพบว่า สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางในลอนดอน 4.3% สิงคโปร์ 4.6%  และโตเกียว 6.9%