“ไอแอม” ฉลองครบรอบ 2 ปี

บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด หรือ ไอแอม ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัดเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เพื่อรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยมาบริหารจัดการ
 
 โดยในวันนี้บริษัทฯได้กำหนดจัดงานพิธีเปิดที่ทำการแห่งใหม่และฉลองการจัดตั้งบริษัทครบรอบ 2 ปี ณ สำนักงานของบริษัท อาคารว่องวานิช คอมเพล็กซ์ บี ชั้น14 เวลา 09.00 - 12.00 น. มีผู้เข้าร่วมงานแสดงความยินดีอย่างล้นหลาม ทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน