หน่วยงานภาครัฐและเอกชน อ.แม่สาย เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย ตามนโยบายของรัฐบาล คสช. 

นายชุติเดช มีจันทร์ นายอำเภอแม่สาย ดร.วาริสคาน ไทยอนันต์ ข้าราชการภาครัฐและเอกชน ในเขต อ.แม่สาย ได้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย ตามนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้ทุกวันพุธ ในช่วงบ่ายตั้งแต่ เวลา 15.00 น. ถึง 16.30 น. ให้เป็นช่วงเวลาการออกกำลังกายของข้าราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนพร้อมจนถึงข้าราชการทหารทีปฏิบัติในพื้นที่ ณ.สนามหญ้าเทียม มูจาฮีดีน ซอย 13 บ.ป่าเหมือด ม.5 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 

โดยนายอำเภอแม่สายได้บูรณาการร่วมกับสนามหญ้าเทียมจัดการแข่งขันฟุตบอลและกิจกรรมการออกกำลังกายของหน่วยภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในทุกๆสัปดาห์ โดยเริ่มต้นกิจกรรมมาออกกำลังกายมาตั้งแต่ 1 มีนาคม 2560 ซึ่งจัดให้มีทีมฟุตบอลจากหน่วยงานในเขต อ.แม่สาย เข้าร่วมการแข่งขันสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้ออกกำลังกายทุกวันพุธประจำสัปดาห์โดยมีวัตถุประสงค์ให้ร่างกายแข็งแรง ป้องกันโรคภัย ช่วยคลายเครียด มีบุคลิกภาพที่ดี และปลูกฝัง รู้รักรู้ความสามัคคี ความเข้าใจกันในสังคม ส่งเสริมให้เยาวชนของชาติออกกำลังกาย ต้านภัยยาเสพติด พร้อมทั้งให้ข้าราชการเป็นต้นแบบอย่างของประชาชนในประเทศ 

 ณฐพัชร์ อภิโชคกุล  เชียงราย /รายงาน