กรมการท่องเที่ยว จัดกิจกรรม CSR ณ ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ น้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมมือร่วมใจกับชาวชุมชนบางเสด็จ จังหวัดอ่างทองปรับโฉมศูนย์ตุ๊กตาชาววังในพระพระบรมราชินยานุเคราะห์ เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล   เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและร่วมอนุรักษ์สืบสานงานหัตถกรรมพระราชทานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พร้อมเดินหน้าพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวตามนโยบายท่องเที่ยววิถีไทยด้วยกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม (CSR) โดย รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว นางสาววันทนา แจ้งประจักษ์ นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมการท่องเที่ยว ตลอดจนสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรม เมื่อเร็วๆนี้