ประเพณีรับบัว ประจำปี 2561 ครั้งที่ 83  “งานสายน้ำ สายศรัทธา” ๑เดียวในโลก แห่งเดียวในประเทศไทย 

จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับอำเภอบางพลี องค์กรปกครองท้องถิ่น และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดงาน ประเพณีรับบัว ครั้งที่ 83 ระหว่างวันที่ 20-23 ตุลาคม 2561 ณวัดบางพลีใหญ่ใน และหน้าที่ว่าการอำเภอบางพลี อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
" ประเพณีรับบัว " เป็นประเพณี เก่าแก่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ ของชาวอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ตรงกับวันขึ้น 14 ค่ำเดือน 11 ของทุกปี โดยปีนี้ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม 2561 จัดขึ้นเป็นปีที่ 83 แล้ว ประเพณีรับบัว เปรียบเสมือนสายใยแห่งความกลมเกลียวอันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เสมือนเพื่อน เสมือนญาติระหว่างชาวไทย ชาวลาว ชาวรามัญ ที่อาศัยอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข ภายใต้บุญบารมีอันศักดิ์สิทธิ์ ของหลวงพ่อโตแห่งวัดบางพลีใหญ่ใน

ตามตำนานเล่าว่า มีพระพุทธรูป 3 องค์ ลอยมาจากทางเหนือ ตามลำแม่น้ำเจ้าพระยา พระพุทธรูปทั้งสามองค์ ได้แสดงอภินิหารลอยตามลำแม่น้ำ องค์หนึ่งลอยไปแม่น้ำท่าจีน ประดิษฐานอยู่ที่วัดเพชรสมุทรวรวิหาร จังหวัดสมุทรสงคราม คือหลวงพ่อบ้านแหลม อีกองค์หนึ่งก็ลอยไป แม่น้ำบางปะกง ประดิษฐานอยู่ที่วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา คือหลวงพ่อโสธร และอีกองค์หนึ่งคือหลวงพ่อโตก็ได้ลอยมาตามลำแม่น้ำเจ้าพระยาและเข้ามาในลำคลองสำโรง ประชาชนที่พบเห็น ได้ร่วมกันพยายามอาราธนาพระพุทธรูปขึ้นที่ปากคลองสำโรงแต่ไม่สำเร็จ 

จนมีผู้มีปัญญาดีคนหนึ่ง ได้ให้ความเห็นว่า คงเป็นเพราะบุญญาภินิหารของท่านจึงควรจะเสี่ยงทายต่อแพผูกชะลอกับองค์ท่าน แล้วใช้เรือพายฉุดท่านให้ลอยไปตามลำคลองสำโรงพร้อมกับตั้งจิตอธิษฐานว่า หากท่านประสงค์จะขึ้นที่ใดก็ขอให้แสดงอภินิหาร ให้แพที่ลอยมาหยุด ณ ที่นั้น และเมื่อแพลอยมาถึงบริเวณหน้าวัดบางพลีใหญ่ใน แพที่ผูกชะลอองค์ท่านมา ก็เกิดหยุดนิ่ง จึงได้พร้อมใจกันอาราธนาอัญเชิญองค์ท่านขึ้นจากน้ำประดิษฐานวัดบางพลีใหญ่ในเรื่อยมาประเพณีรับบัว ของบางพลีในอดีต มีน้ำจืด ท่วมถึงประมาณ 6 ถึง 8 เดือน ชาวบางพลีก็นิยมขุดบ่อกักเก็บน้ำจืด ดอกบัวหลวงจะขึ้นเต็มบ่อ ดอกบัวเป็นดอกไม้ที่นิยมบูชาพระ ในสมัยก่อนไม่มีร้านขายดอกไม้เหมือนปัจจุบัน ชาวพระประแดง และอำเภอเมือง ทราบดีว่าที่บางพลีมีดอกบัวมาก ฉะนั้นในวันขึ้น 13 ค่ำเดือน 11 จึงพร้อมใจกันพายเรือแจวเรือ มาเก็บดอกบัวที่บางพลี เพื่อนำไปบูชาพระ และถวายพระสงฆ์ในวันออกพรรษา และถือโอกาสร่วมนมัสการหลวงพ่อโต 

แรกๆนั้นก็ยื่นดอกบัวให้กันแบบมือต่อมือ ต่อมาก็โยนให้กันบ้าง จนกลายเป็นรับบัวโยนบัว สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันระยะทางระหว่างพระประแดง กับอำเภอบางพลีไกลมาก เพื่อไม่ให้เป็นการเหนื่อย เรือแต่ละลำจะร้องรำทำเพลงกันมาตลอดทาง บางทีพายเรือแจวเรือแข่งกันทำให้เกิดความเพลิดเพลินสนุกสนาน

วัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อเผยแพร่และอนุรักษ์ประเพณีรับบัวให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป เพื่อคืนชีวิตให้กับสายน้ำ เป็นการรักลำคลอง เป็นการสืบสานด้านคุณธรรมความมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และศรัทธาในหลวงพ่อโต และ เพื่อส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวของรัฐบาล และของจังหวัดสมุทรปราการ

ขอขอบคุณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานฉะเชิงเทรา
#TAT chachoengsao