ก.แรงงานห่วงใยผู้ประกันตนประสบเหตุระเบิดที่ปัตตานี เร่งประกันสังคมช่วยเหลือเต็มที่

   
 
 กระทรวงแรงงาน สำนักงานประกันสังคม ห่วงใยผู้ประกันตนที่ประสบเหตุระเบิดห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี จังหวัดปัตตานี เร่งประกันสังคมให้ความช่วยเหลือ พบเป็นผู้ประกันตนจำนวน 29 ราย แจงพร้อมให้ การดูแลช่วยเหลือเต็มที่ 
 นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวถึง กรณีเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน 61 ราย ซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้ประกันตนจำนวน 29 ราย ส่วนใหญ่ ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย แพทย์ให้กลับบ้านได้ และมีผู้ประกันตนที่ได้รับบาดเจ็บต้องนอนพักรักษาตัว ที่โรงพยาบาลปัตตานี จำนวน 4 ราย ดังนี้ 
 

1. นางสาวกมล ชูวงศ์ ผู้ประกันตนมาตรา 33 ทำงานที่บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด บาดเจ็บสาหัสรักษาตัวในห้องผู้ป่วยหนักโดยแพทย์ผ่าตัดลำไส้เล็ก (บาดเจ็บจากการทำงาน ใช้สิทธิกองทุนเงินทดแทน ค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 50,000 บาท) 
 2. นายอนุสรณ์ เลิศประสิทธิ์ ผู้ประกันตนมาตรา 33 ทำงานที่บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (บาดเจ็บจากการทำงาน ใช้สิทธิกองทุนเงินทดแทน ค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 50,000 บาท) 
 

3. นางนูรฮายาตี ยากีแย เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ทำงานที่บริษัท ไทยออปโป้ จำกัด (บาดเจ็บ จากการทำงาน ใช้สิทธิกองทุนเงินทดแทน ค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 50,000 บาท) 
 4. นายสมศักดิ์ ศรีอักษา เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ทำงานที่บริษัท ภรณ์เพียร จำกัด (บาดเจ็บ จากการทำงาน ใช้สิทธิกองทุนเงินทดแทน ค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 50,000 บาท) 
 

โดยเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ได้มอบหมายให้นางนิยาดา ทองเลิศ ประกันสังคมจังหวัดปัตตานี เข้าเยี่ยมปลอบขวัญและให้กำลังใจ พร้อมนำความห่วงใยจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล) มอบแก่ผู้ประกันตนที่ได้รับบาดเจ็บ รวมถึงได้ชี้แจงสิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกันสังคมให้รับทราบแล้ว 
 

นายสุรเดช กล่าวในตอนท้ายว่า กระทรวงแรงงาน สำนักงานประกันสังคม ขอแสดงความเสียใจ ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ และพร้อมดูแลอำนวยความสะดวกกับผู้ประกันตนที่ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่ ผู้ประกันตนท่านใด มีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก 
 
ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน