สตูล ประชุมคณะทำงานเตรียมจัดระเบียบบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล ช่วงฤดูกาลปิดเกาะ

    
วันที่ 11พ.ค.2560 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ศาลากลางจังหวัดสตูล พ.อ.อาทิตย์ อรุณโชติ รอง ผอ.รมน.จว.สตูล ประชุมคณะทำงานจัดระเบียบบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลจังหวัดสตูล ครั้งที่ 4/2560 เพื่อหารือติดตามผลการดำเนินงาน รับฟังข้อเสนอแนะ และแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อจัดระเบียบบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลจังหวัดสตูลในช่วงปิดฤดูกาลท่องเที่ยว 


พ.อ.อาทิตย์ อรุณโชติ รอง ผอ.รมน.จว.สตูล กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาบนเกาะหลีเป๊ะถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งขณะนี้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ร่วมมือกันแก้ไขอย่างจริงจัง โดยเฉพาะเรื่องการซ่อมแซมโป๊ะเทียบเรือ ขณะนี้มีความคืบหน้ากว่า 90 เปอร์เซ็นต์ พร้อมจะเปิดใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 พร้อมเตรียมจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสตูล ส่วนหน้าเกาะหลีเป๊ะ เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนบนเกาะหลีเป๊ะ รวมถึงการจัดระเบียบโรงแรม ที่พัก โดยเข้มงวดเรื่องของผู้ประกอบการรายใหม่ต้องได้รับการอนุญาตตามกฎหมายอย่างถูกต้อง 

ส่วนเรื่องปัญหาเรือหางยาวให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้มีกรณีจำนวนตั๋วเรือเกินราคา ตลอดจนการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย การก่อสร้างระบบเตาเผาขยะ และการพัฒนาระบบส่งน้ำจากเกาะอาดังไปยังเกาะหลีเป๊ะ ซึ่งจะได้ให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลอย่างยั่งยืน

   

นิตยา แสงมณี / สตูล