พส. จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 ณ วัดบุญวาทย์วิหาร จ.ลำปาง

            ที่วัดบุญวาทย์วิหาร ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.10 น. ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 เพื่อนำไปถวายพระสงฆ์จำนำพรรษา โดยมี นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานพิธีถวายองค์ผ้าพระกฐินพระราชทานพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ในสังกัดกระทรวง พม. คณะผู้บริหาร ส่วนราชการจังหวัดลำปาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน

            นางนภา กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา และเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและพระอารามหลวง ตลอดจนเป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย