พส. รุกเปิดพื้นที่ท่องเที่ยวภูมิวัฒนธรรม 10 จังหวัด

วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.30 น. นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางภูมิวัฒนธรรมในชุมชนบนพื้นที่สูง และมอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านการท่องเที่ยวภูมิวัฒนธรรม ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพฯ
 

 

นางนภา กล่าวว่า กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) เห็นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร บนพื้นที่สูง ให้เข้าถึงสวัสดิการขั้นพื้นฐาน สร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้โดยอาศัยทุนทางสังคม เช่น ขนบธรรมเนียม ประเพณีของราษฎรบนพื้นที่สูง ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ตามวิถีธรรมชาติ เปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้ลิ้มลองและสัมผัสความงดงามทางวัฒนธรรมของราษฎรบนพื้นที่สูงเผ่าต่างๆ ศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชุมชน และทดลองใช้ชีวิตตามแบบของชนเผ่า 

ซึ่งเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 ได้มีการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) การท่องเที่ยว ภูมิวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสวัสดิการบนพื้นที่สูง โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่าง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมการท่องเที่ยว กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ร่วมกันวางแนวทางการพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวเชิงภูมิวัฒนธรรมในพื้นที่ 5 จังหวัด ประกอบด้วย เชียงใหม่ เชียงราย ตาก ลำพูน อุทัยธานี อย่างเป็นรูปธรรม 
นางนภา กล่าวต่อว่า ในปี 2562 การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงภูมิวัฒนธรรมจะดำเนินการขยายพื้นที่เพิ่มจากเดิม 5 จังหวัด เป็น 10 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี กำแพงเพชร เพชรบุรี พิษณุโลก และแม่ฮ่องสอน และดำเนินการจัดทำแผนการท่องเที่ยว ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ดังนี้ ระยะสั้น (เดือนพฤศจิกายน 2561 - กุมภาพันธ์ 2562) ดำเนินการเตรียมพื้นที่เพื่อรองรับการท่องเที่ยว สร้างความเข้าใจกับชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนด Package และจัดทำ Promotion การท่องเที่ยว ซึ่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้นำมาเป็นของขวัญปีใหม่ 2562 ภายใต้กิจกรรม “หนาวนี้...ที่บนดอย ตามรอยภูมิวัฒนธรรม” 

โดยเสนอ Special Promotion เช่น ลดราคาที่พัก Home Stay สูงสุดถึง 50% รับของที่ระลึกฟรี เมื่อนักท่องเที่ยวเข้าจุด checkpoint และเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ร้านสวัสดิการ 200 บาทขึ้นไป สามารถรับประทานอาหารเช้าฟรี รวมทั้งขายแพคเกจทัวร์ ในงานโครงการเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ช่วงปลายเดือนมกราคม 2562 ระยะเวลา 4 วัน 5 พื้นที่ 

คือ 1) “แวะ พัก ทัก อาข่า” ณ ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 2) “มนต์เสน่ห์นี้ ที่ผาหมอน” ณ บ้านผาหมอน จ.เชียงใหม่ 3) “สัมผัสชีวิตมุมมองกระเหรี่ยงโปว์” ณ บ้านแม่ดีน้อย จ.อุทัยธานี 4) “วิถีลี้ วิถีปกาเกอะญอ” ณ บ้านพระบาทห้วยต้ม จ.ลำพูน 5) “กินลม ชมตลาดลาหู่” ณ บ้านห้วยปลาหลด จ.ตาก ระยะกลาง (เดือนกุมภาพันธ์ – กันยายน 2562) เน้นจัดทำแผนการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ 

รวมทั้งการประเมินมาตรฐานร่วมกันในพื้นที่ ระยะยาว (ปีงบประมาณ 2562 – 2564) พื้นที่สูงได้ผ่านมาตรฐาน สามารถจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ หรือเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ได้ 


กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ขอเชิญชวนผู้ที่มีใจรักการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ตามวิถีธรรมชาติ ลองมาสัมผัสความงดงาม วิถีสโลว์ไลฟ์ของพี่น้องชนเผ่าต่างๆ การท่องเที่ยวที่ไม่ใช่เป็นแค่การท่องเที่ยว แต่เป็นการสร้างรายได้และสวัสดิการให้แก่ชุมชน มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และจุดประกายการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป นางนภา กล่าวในตอนท้าย