“ไทยเบฟ… รวมใจต้านภัยหนาว” ส่งมอบผ้าห่มผืนเขียว จ.น่าน

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ผสานความร่วมมือกระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยเครือข่ายพันธมิตร สานต่อโครงการ “ไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาว” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 19 ภายใต้แนวคิด “ร่วมสร้างสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืน” ร่วมส่งต่อความอบอุ่น เดินหน้าส่งมอบผ้าห่มจำนวน 2 แสนผืน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและผลกระทบจากภัยหนาว ซึ่งในปีนี้เราได้เดินทางแจกผ้าห่มครอบคลุมพื้นที่ 15 จังหวัด ประกอบด้วย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา มหาสารคาม ร้อยเอ็ด นครพนม สกลนคร บึงกาฬ หนองคาย หนองบัวลำภู และภาคเหนือ 7 จังหวัด ได้แก่ เพชรบูรณ์ พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ แพร่ พะเยา น่าน รวมระยะเวลาตลอด 19 ปีที่ผ่านมา ได้ส่งมอบผ้าห่มไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น 3,800,000 ผืน

ล่าสุดคารวานผ้าห่มผืนเขียวได้เดินทางมาถึงยัง จ.น่าน ซึ่งเป็นจังหวัดสุดท้ายในโครงการ โดยคณะผู้บริหารไทยเบฟ นำโดย คุณธารทิพย์ ศิรินุพงศ์ ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาชุมชน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ "แพนเค้ก - เขมนิจ จามิกรณ์" ได้นำผ้าห่มกันหนาว จำนวน 15,000 ผืน ส่งมอบให้ผู้ประสบภัย จ.น่าน โดยมี คุณสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นผู้แทนรับมอบ โดยเริ่มต้นส่งมอบให้กับชาวชุมชนในพื้นที่บ้านผาน้ำย้อย เป็นจุดแรก จำนวน 100 ผืน และ จุดแจก ณ โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” อีกจำนวน 500 ผืน จากนั้นจะทยอยส่งมอบผ้าห่มที่เหลือกระจายไปยังอำเภอต่าง ๆ รวม 15 อำเภอ ในจังหวัดต่อไป

คุณธารทิพย์ ศิรินุพงศ์ ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาชุมชน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่  โครงการ “ไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาว” ได้เป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาทุกข์ให้แก่พี่น้องผู้ประสบภัยหนาวในภาคเหนือและภาคอีสานของไทยมาอย่างต่อเนื่อง จนถึงปีนี้ นับเป็นปีที่ 19 แล้ว ตลอดเวลา 18 ปีที่ผ่านมา ทุกท่านคงคุ้นเคยกับภาพรถบรรทุกผ้าห่มผืนสีเขียว ที่เดินทางไปในพื้นที่ห่างไกล เพื่อที่จะมอบความอบอุ่นให้กับพี่น้องคนไทยที่ประสบภัยหนาวทุกๆ ปีคาราวานผ้าห่มผืนเขียวนี้ เกิดขึ้นจากปณิธานแห่งการ “ให้” โดยคุณเจริญ-คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี และได้สืบทอดต่อมายังคุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ทำให้ผ้าห่มผืนเขียวของเรา ได้บรรเทาความทุกข์ มอบความอบอุ่นให้กับพี่น้องชาวไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน 

ดังเช่นในวันนี้ ที่คาราวานผ้าห่มของเราเดินทางมาถึงอำเภอเชียงกลาง แห่งนี้ โดยสำหรับจังหวัดน่าน เราได้มอบผ้าห่มจำนวน 15,000 ผืน ผ่านท่านผู้ว่าราชการจังหวัด และนอกจากนั้นยังมีกิจกรรมอันเป็นประโยชน์จากพันธมิตรที่ร่วมเดินทางกับเรา ไม่ว่าจะเป็น โครงการชุมชนดีมีรอยยิ้มและช้างโมบายฟุตบอลยูนิต กิจกรรมให้น้องจากใจไทยเบฟ มอบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬา และในวันนี้ บริษัท คริสตอลล่า จำกัด ยังได้มอบปุ๋ยอินทรีย์จำนวน 1 ตัน เพื่อใช้สำหรับโครงการด้านการเกษตรของโรงเรียนอีกด้วย

สำหรับจังหวัดน่าน เป็นจังหวัดสุดท้ายในปีนี้ ที่คาราวานผ้าห่มของเราเดินทางมาถึง และเป็นพื้นที่ซึ่งไทยเบฟถือได้ว่ามีความผูกพันมาโดยตลอด เราได้มาร่วมกับพี่น้องชาวน่าน ในการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนและการสร้างเศรษฐกิจชุมชน พร้อมทั้งเชื่อมโยงการทำงานร่วมกับ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีน่าน (วิสาหกิจเพื่อสังคม) ในหลายพื้นที่ 

และพื้นที่จัดกิจกรรมในวันนี้ คือ โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” ยังเป็น 1 ใน 18 โรงเรียน ที่ไทยเบฟร่วมดำเนินงานในโครงการ Partnership School อีกด้วย จึงถือได้ว่าพวกเรามีความคุ้นเคยและผูกพันกันเป็นอย่างมาก คาราวานผ้าห่มของเราจะยังคงเดินทางแบบนี้ต่อไปในทุกๆ ปี และขอให้ผ้าห่มผืนสีเขียวผืนนี้ เป็นสัญลักษณ์ของความห่วงใย ที่คนไทยยังคงมีให้แก่กันเสมอ”

ด้านเครือข่ายพันธมิตร นับเป็นอีกส่วนสำคัญในการเข้ามาร่วมเติมเต็มความอบอุ่นในโครงการนี้ด้วยดีเสมอมา ซึ่งได้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด, ที่มาร่วมมอบคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาอีกทั้งกิจกรรม “ให้น้องจากใจไทยเบฟ” ที่มอบอุปกรณ์การเรียนการสอนและทุนการศึกษา บริษัท โออิชิกรุ๊ป จำกัด, บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด, บริษัท เสริมสุข จำกัด, บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) ก็นำเครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยวมามอบให้กับผู้ที่มารับผ้าห่มอีกด้วย 

อีกทั้งยังมีกิจกรรมจากโครงการชุมชนดีมีรอยยิ้ม ที่นำโค้ชผู้ฝึกสอนในโครงการ “Chang Mobile Football Unit มาให้ความรู้และเสริมสร้างทักษะด้านกีฬาฟุตบอลให้กับเด็กๆ รวมไปถึงคณะวิทยากรจาก มูลนิธิ อ.สุกรี เจริญสุข ที่มาสอนเทคนิคด้านดนตรีและการขับร้อง นอกจากนี้ ยังมีศิลปินดารามาร่วมทำกิจกรรมสันทนาการเพื่อสร้างรอยยิ้มให้กับผู้ที่มารอรับผ้าห่มอีกด้วย ซึ่งทางโครงการก็ได้มีความมุ่งหวังในการขยายพันธมิตรให้เพิ่มจำนวนมากขึ้นในทุกๆ ปี เพราะยังมีพี่น้องผู้ประสบภัยที่ยังรอความช่วยเหลืออีกเป็นจำนวนมาก

ไทยเบฟยังคงตั้งมั่นที่จะส่งต่อรอยยิ้มและความอบอุ่นแก่พี่น้องคนไทยต่อไป โดยมุ่งหวังให้เกิดพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วน ในการร่วมกันสร้างสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืน สืบไป