ข้อคิดจากอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2562(ชมคลิป)

             “ในวันที่ 12 มกราคม ที่กำลังจะถึงนี้ ก็เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของเด็กๆ เพราะเป็นวันเด็กแห่งชาติ ในฐานะพ่อคนหนึ่งและเป็นผู้ดูแลขับเคลื่อนงานด้านครอบครัวด้วย อยากฝากข้อคิดให้เด็กๆ ยังคงยึดมั่นในความสุภาพอ่อนโยน มีสัมมาคารวะ เป็นลูกที่ดีของครอบครัว ครอบครัวจะมั่นคง และอบอุ่นหรือไม่ ไม่ใช่คนอื่นไกลที่ไหนจะทำได้ ก็ต้องเป็นสมาชิกในครอบครัว โดยเฉพาะเด็กๆ ที่เป็นกำลังใจสำคัญ และมีอิทธิพลต่อพ่อแม่และผู้ใหญ่ในครอบครัวมากกว่าสิ่งอื่นใด สำหรับวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 ขอให้เด็กไทยทุกคนเป็นเด็กดี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
พร้อมทั้งมีจิตอาสา เพื่อร่วมพัฒนาสังคมไทยให้ปลอดภัย ไร้ความรุนแรงด้วยกันครับ”

                  ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ดังนี้