“มุกดาหาร” รับมอบทุ่งกังหันลม พลังงานทดแทนสูงที่สุดในเอเชียแปซิฟิก เตรียมชูเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่

วินชัย จัดพิธีลงนามบนใบพัดกังหันลม ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในความสำเร็จของโครงการ หลังผุด “ร่มเกล้าวินด์ฟาร์ม ” โครงการทุ่งกังหันลม จังหวัดมุกดาหาร สร้างพลังงานทดแทนที่ยั่งยืนด้วยกังหันลมที่มีความสูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก พร้อมร่วมมือจังหวัดสนับสนุนพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดมุกดาหาร คาดสร้างอาชีพและรายได้ให้เกษตกรและชุมชมโดยรอบเพิ่มมากขึ้น

บริษัท วินชัย จำกัด ผู้บริหารโครงการทุ่งกังหันลม “ร่มเกล้าวินด์ฟาร์ม” อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร จัดพิธีลงนามบนใบพัดกังหันลม โดยได้รับเกียรติจาก พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ตัวแทนและหัวหน้าชุมชนรอบรัศมี 3 กิโลเมตร 
นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข ประธานกรรมการ บริษัท วินชัย จำกัด เปิดเผยว่า “โครงการฯ มีขนาดกำลังการผลิต 45 เมกะวัตต์ ใช้กังหันลมของแบรนด์เวสทัส (Vestas) ผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีพลังงานทดแทน จำนวนทั้งสิ้น 13 ต้น ซึ่งแต่ละต้นมีกำลังการผลิต 3.45 เมกะวัตต์ มีขนาดความสูงของเสาถึง 162 เมตร และมีใบพัดที่มีขนาดความยาว 68 เมตร ถือเป็นกังหันลมที่มีความสูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ถูกออกแบบด้วยเทคโนโลยีทีมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับกำลังลมที่ต่ำในประเทศไทย 

ทั้งนี้โครงการฯ พร้อมที่จะจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบในเชิงพาณิชย์ หรือ (COD) ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฝผ.) ในวันที่ 1 เมษายน 2562 ที่จะถึงนี้ ตลอดระยะเวลากว่า 6 ปี ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนมาโดยตลอดตั้งแต่เริ่มพัฒนาโครงการฯ 

ปัจจุบันโครงการทุ่งกังหันลม “ร่มเกล้าวินด์ฟาร์ม” ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จกว่า 85% จึงได้จัดพิธีลงนามบนใบพัดกังหันลมขึ้นเพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในความสำเร็จของโครงการฯ โดยใบพัดดังกล่าวจะถูกนำขึ้นไปติดตั้งบนกังหันลมหมายเลข 8 ของโครงการ “ร่มเกล้าวินด์ฟาร์ม” 

พร้อมกันนี้เรายังได้สนับสนุนร่วมมือกับทางจังหวัด พัฒนาโครงการฯให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งคาดว่าจะช่วยสร้างอาชีพและรายได้ให้เกษตกรและชุมชมโดยรอบเพิ่มมากขึ้น โดยการดำเนินการจะอยู่บนพื้นฐานและข้อกำหนดเรื่องความปลอดภัยตามประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเป็นสำคัญ ตามที่ภาครัฐกำหนด” 

 
 

ด้าน พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า “ โครงการดังกล่าว นอกเหนือ จากจะทำให้ประเทศชาติมีความมั่นคงด้านพลังงานแล้ว การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว จะก่อให้เกิดการพัฒนา สร้างโอกาส สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น ให้แก่ประชาชนโดยรอบ ซึ่งจะส่งผลดีกับเศรษฐกิจของจังหวัดโดยรวม ทำให้ราษฎรและประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืนอีกด้วย”