เที่ยวตามบุญ …. วัดธรรมปัญญารามบางม่วง

สักการะ …องค์เจ้าแม่กวนอิมพระพักตร์ทองคำ อิริยาบถนอนหนึ่งเดียวในโลกมรดกแห่งเดียวในลุ่มแม่น้ำท่าจีน

เปิดศักราชใหม่ 2562 มาได้สักระยะหนึ่งแล้ว แต่สำหรับชาวพุทธ อย่างไรหนึ่งในสิ่งที่ปฏิบัติต่อเนื่องกันมาคือการเข้าวัดทำบุญ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต วัดที่ บีทริปนิวส์ อยากจะแนะนำ ที่ถือว่ามีความพิเศษหลายอย่าง “วัดธรรมปัญญารามบางม่วง” มหายานวัดแรกและวัดเดียวในจังหวัดนครปฐม

วัดแห่งนี้ได้เป็น 1 ใน 9 แห่งของสถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดนครปฐม โดยได้รับการขึ้นทะเบียนเส้นทางท่องเที่ยวจาริกแสวงบุญศาสนาสำคัญ 9 แห่ง สักการะพระปฏิมา และพระบรมธาตุ จังหวัดนครปฐม โดยกรมการศาสนาและกระทรวงวัฒนธรรม และยังเป็นวัด ในคู่มือไหว้พระ 9 แห่ง ของ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดนครปฐม

วัดธรรมปัญญารามบางม่วง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีน เป็นวัดที่มีพระแม่กวนอิมอิริยาบถนอนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีความยาว 21 เมตร หล่อด้วยทองเหลือง พระพักตร์หล่อด้วยทองคำแท้ ประดิษฐานบนมหาวิหารถ้ำพระโพธิสัตว์ ที่ได้สร้างขึ้นมาให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม เป็นที่พึ่งทางใจ ให้แก่สาธุชนที่เคารพ ศรัทธา ในพระบารมี และมหาปณิธาน ของพระมหาโพธิสัตว์กวนอิม

วัดแห่งนี้ยังสร้างมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นจุดเด่น โดยเฉพาะพระยูไลไภษัชยคุรุพุทธเจ้า พระพุทธเจ้า ผู้เปรียบเสมือนจอมแห่งแพทย์ เป็นพระประธานในเรื่องของสุขภาพ

ตั้งแต่แรกก้าวเข้าสู่ภายในวัด ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีน สัมผัสได้ถึงความสงบเย็น วัดเก่าแก่แห่งนี้มีการพัฒนาเรื่อยมา จากจุดเริ่มต้นที่เป็นเพียงวัดเล็กๆ เท่านั้น โดยท่านเจ้าอาวาส องสรภาณอนัมพจน์ ซึ่งเข้ามาเป็นเจ้าอาวาสนานนับสิบปี สืบต่อจากองค์เดิม โดยเฉพาะองค์เจ้าแม่กวนอิมพระพักตร์ทองคำ อิริยาบถนอนขนาดใหญ่ หนึ่งเดียวในโลก มรดกแห่งเดียวในลุ่มแม่น้ำท่าจีน

เราเดินตามท่านเจ้าอาวาส ขึ้นบันได สู่ องค์เจ้าแม่กวนอิมขนาดใหญ่ ว่าที่จริงอีกมุมหนึ่งของบันได ก็จะมีลิฟต์สำหรับผู้เฒ่าผู้แก่ที่อยากขึ้นไปนมัสการสามารถขึ้นได้ด้วย

ท่านเจ้าอาวาส เล่าให้ฟังถึงที่มาของการสร้างองค์เจ้าแม่กวนอิมพระพักตร์ทองคำ อิริยาบถนอนขนาดใหญ่ที่สวยสดงดงามนี้ว่า “ในเบื้องต้นในการดำเนินชีวิตของโลกของเรา มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีคนที่มีคุณธรรมสูง คุณธรรมของคนที่สูงคือปณิธานของพระโพธิสัตว์คือการเสียสละ อาตมาอยากเผยแผ่วิถีแก่การบำเพ็ญบุญ อยากให้คนรู้ว่าการสร้างบุญ การมีบารมีต้องเริ่มต้นแบบไหนอย่างไร จึงอยากนำปณิธานของเจ้าแม่กวนอิมให้คนได้รู้

ในปณิธานการสร้างบารมีแห่งพระโพธิสัตว์นั้น ต้องประกอบด้วย เมตตากรุณาเป็นหลัก ประจวบกับการปฏิบัติธรรมนั้นเป็นการสร้างบารมี ทำให้คนมีอายุยืนยาวและมีสติ มีปัญญา พร้อม ก็จะหาทรัพย์ได้ไม่ขัดสน ดำเนินชีวิตได้ปลอดภัย อุดมสมบูรณ์ ไม่บกพร่อง และที่สำคัญการปฏิบัติธรรมในอิริยาบถนอนนั้น คนมักจะลืม ส่วนมากพอบอกปฏิบัติธรรมก็จะคิดถึงนั่งสมาธิ เดินจงกรม ยืนบ้าง แต่อิริยาบถนอนนั้นเป็นอิริยาบถนานที่สุด อยู่ในการฝึกจิตที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ การประคับประคองจิตให้มีสตินั้นต้องครบทั้งสี่อิริยาบถ ยืน เดิน นั่งและนอน

ส่วนมากเวลาฝึกสมาธิจะ ยืน เดินจงกรม นั่ง แต่ตอนนอนลืมสมาธิ หลับก็หลับเลย ถ้าหลับในสติ จะทำให้พลังบุญต่อเนื่อง พลังสติจะไม่ขาดช่วง”

ท่านเจ้าอาวาส เล่าให้ฟังต่อว่า “หนึ่งในอิริยาบถแห่งการฝึกสติสำคัญมากคือการชาร์ทแบตเตอรี่ในตอนนอน เหมือนกับการชาร์ทแบตทิ้งไว้ทั้งคืน เวลาเรานอนหลับเลยไม่ได้ชาร์ทจิต เราชาร์ทเฉพาะร่างกาย เหมือนกับหลับไม่พอนอนไม่อิ่มเพราะเราไม่ได้ชาร์ทเรื่องใจ การฝึกสติในการนอนเป็นการชาร์ทแบตเตอรี่ทางใจ ซึ่งจะทำให้เราพร้อมที่จะดำเนินชีวิตและมีพลังภายในที่จะสู้ เขาเรียกว่าพลังบุญ อิริยาบถนี้เป็นปริศนาธรรม  การฝึกสติและสร้างสติให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น จึงจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ดี

การสร้างพระแม่กวนอิมพระพักตร์ทองคำสวยที่สุดในเมืองไทย ใหญ่ที่สุดในโลก หนึ่งเดียวในแม่น้ำท่าจีน สามารถสร้างสำเร็จได้ ต้องใช้คำว่า ธรรมะจัดสรร สิ่งต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นมาได้ พื้นฐานมาจากเจตนาที่บริสุทธิ์ เจตนาต้องการที่จะเผยแผ่ในสิ่งที่ดีงามและงดงาม เนื่องจากจิตใจเริ่มต้นดีอยู่แล้ว จิตบวกจิตที่มีพลัง จึงจะสร้างสรรงานศิลปะที่ออกมาได้อย่างเป็นรูปธรรม”

ในที่แห่งนี้เดิมเป็นที่ชาวจีนอพยพสมัยก่อน ขึ้นท่าและอาศัยแม่น้ำสองฟากฝั่งจึงเรียกแม่น้ำท่าจีน  ตำนานเรียกว่าเป็นแม่น้ำมังกร ประจวบกับคู่กับถนนเยาวราช ถนนสายมังกร มีพระทองคำเป็นมรดก แต่วัดแห่งนี้บริเวณนี้เป็นแม่น้ำสายมังกร มีองค์หลวงพ่อยูไลไภษัชยคุรุพุทธเจ้าหรือหลวงพ่อกริ่งเนื้อเงินองค์ใหญ่

ท่านเจ้าอาวาส อธิบายต่อว่า “อาจารย์คิดว่า ตามลำพังพระพุทธองค์ที่เป็นประธานแล้ว ยังต้องมีพระโพธิสัตว์ มีคติว่าจะอยู่คู่กับมนุษย์ ยังไม่ได้เข้าสู่การนิพพาน

ความเชื่อของชาวจีนที่นับถือเจ้าแม่กวนอิมถือว่า พระแม่ยังอยู่ แต่อยู่อีกโลกหนึ่ง ซึ่งเป็นโลกแห่งความศักดิ์สิทธิ์ อาจารย์จึงนำบารมีของท่านมา เพื่อให้คนได้รู้ว่า ลูกเวลามีทุกข์ ให้คิดถึงแม่ แม่จะได้ช่วยลูกเหมือนกับคุณแม่ที่ห่วงลูกเสมอ เพราะฉะนั้นญาติโยมท่านใดที่มีเวลา ก็อยากให้แวะมา กราบ ขอพร พระแม่”

หลังจากใช้เวลาเก็บภาพกันพอประมาณ ท่านเจ้าอาวาสก็พาเราเดินลงบันได เพื่อไปสักการะพระประธาน องค์หลวงพ่อยูไลไภษัชยคุรุพุทธเจ้าขนาดใหญ่ สูง 7 เมตร สร้างด้วยเนื้อเงินทั้งองค์

“….องค์หลวงพ่อยูไลฯ เป็นพระประธานในเรื่องของสุขภาพ เรียกว่า หลวงพ่อยูไลไภษัชยคุรุพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าจอมแพทย์ หรือ เภสัช ที่แปลว่า หมอยา ทำให้คนพ้นจากทุกข์ทางใจ อีกองค์หนึ่งคือพระโพธิสัตว์กวนอิม ก็ทำให้พ้นทุกข์ทั้งทางกายและทางใจ สามารถมาอธิษฐานขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ได้

หลวงพ่อยูไลไภษัชยคุรุพุทธเจ้า สร้างด้วยเนื้อเงินทั้งองค์ สูง 7 เมตร เรียกว่า เอียะซือฮุก คำนี้พี่น้องคนไทยเชื้อสายจีนจะคุ้นเคยกันมาก ส่วนคนไทยจะรู้จักกันในนามพระยูไลฯ  จะมาฝากดวงช่วงเทศกาลตรุษจีน”

และสำหรับงานตรุษจีนในปีนี้ ยังถือว่าเป็นปีที่พิเศษสุด คือการอธิษฐานชื่อฝากกับองค์พระยูไลไภษัชยคุรุพุทธเจ้า ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันมาหลายชั่วอายุคนและถือเป็นต้นฉบับของการอธิษฐานชื่อนี้ด้วย ซึ่งมีตำราที่เป็นของครูบาอาจารย์สืบทอดมาอยู่ภายใต้การบูชาดาวพระนพเคราะห์ ฝากกับองค์เอี๊ยะซือ หรือเซียวไจเอี่ยวสิ่ว สลัดสะเดาะห์และเสริมให้มีอายุมั่นขวัญยืน เซียวไจเอี่ยวสิ่ว ให้มาอธิษฐานขอพรบารมีจากพระหมอยาหรือผู้เป็นเทวดาแห่งแพทย์ ที่จะช่วยสลัดปัดเป่าเคราะห์โศกและจะช่วยเสริมดวงชะตาบารมีให้เพิ่มพูน

“โดยสามารถฝากดวงกับองค์พระยูไลฯ ตลอดปี 12 เดือน 100 บาทต่อ 1 เดือน 12 เดือนก็ 1,200 บาท เราทำเพื่อชีวิตตัวเอง ตรงนี้อยากให้ได้มีโอกาสมาฝากดวง ปีนี้อาจารย์จะเปิดให้ท่านทั้งหลายมาปิดเงิน ปิดทอง ถวายที่องค์พระยูไลฯ ซึ่งไม่ได้เปิดโอกาสนี้มาหลายปีแล้ว”

และสำหรับปีชง โดยเฉพาะผู้ที่เกิดปีมะเส็ง ควรจะเข้ามาที่นี่เพราะ….. “สำหรับคนปีชง ปีนี้ต้องอธิบายแบบนี้ โยมนึกถึงผลส้มที่ลอยอยู่ในอากาศที่ว่างเปล่า ด้านหนึ่งเจอแสดงอาทิตย์ อีกด้านหนึ่งมืด ด้านที่เจอแสงอาทิตย์จะสว่างไสวรุ่งเรือง ด้านตรงกันข้ามคือด้านมืด ปีชงคือด้านมืดนั่นเอง ในรอบจักราศีกว่าจะเวียนมานั้น ปีนี้มาตรงกันข้ามดวงดาวที่มืดปีนี้คือ ปี มะเส็ง ปีนี้ให้ระวัง ตามตำราถือว่าดวงอ่อนเพราะพลังมืด แสงอาทิตย์ส่องปีกุน ปีกุนถ้าเฮงก็เฮงเลย ถ้าไม่เฮงก็ทรงเลยเพราะเจอกับพลังแสงอาทิตย์

ปีอ่อนพลังคือ ปีมะเส็ง คนจีนจะถือว่าปีนี้จะไม่ควรลงทุน การค้าจะมีอุปสรรคเสียมากกว่าได้ วิธีที่จะทำคือ เพิ่มพลังบุญด้วยการบำเพ็ญการบริจาค เช่นอาสาสมัคร การช่วยเหลือสังคมด้วย อาจไม่ให้เป็นเงินก็ให้เป็นแรง สำรวมคำพูด การกระทำ ต้องมีศีล ระวังเพราะบางครั้งคำพูดอาจจะนำภัยมาสู่ตัวได้

คืออารมณ์เวลาพูดออกไป คนที่เกิดปีชง อาจพูดดี แต่คนฟังอาจจะแปลสารผิดเพราะพลังอ่อน แทนที่จะพูดได้เงินกลับกลายเป็นเสียเงินเป็นต้น ต้องสำรวม และเสริมพลังใจด้วยการสวดมนต์ภาวนา ให้มาเข้าพิธีค่ำคืนวันที่ 4 ถือว่าเป็นยามแรก ที่วัดธรรมปัญญารามบางม่วง นี้ โยมจะได้มีพลังบุญเพิ่มเข้ามา แล้วทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้น ปีชง 2562 ได้แก่ ปีมะเส็ง (งูเล็ก) ปีกุน (หมู) ปีวอก (ลิง) ปีขาล (เสือ)”

…. เอาเป็นว่า… ปีใหม่ ขอให้เฮง ขอให้รวย ขอให้มีแต่สิ่งดีดีเข้ามาในชีวิต โดยตั้งตน ตั้งสติ ทำดี เพื่อชีวิตที่ดี และสิ่งที่จะเสริมบารมี เสริมสิริมงคลแก่ชีวิต การเข้าวัดทำบุญ ทำทาน ไหว้พระสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดแห่งนี้ วัดธรรมปัญญารามบางม่วง ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนที่เลื่อมใสศรัทธา ไม่ควรพลาด… สาธุ …สาธุ  

…………………………………………………………………………….

สำหรับข้อมูลและการเดินทาง สู่วัดธรรมปัญญารามบางม่วง ซึ่งตั้งอยู่ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สามารถดูรายละเอียดได้จาก Website และ facebook วัดธรรมปัญญารามบางม่วง หรือโทร 085 177 9169 , 063 464 0767