“รามาฯ แชนแนลจับมือพันธมิตร มอบสุขภาพดีสู่สังคมไทย”

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุม 910 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ สถานีโทรทัศน์รามาฯ แชนแนล จัดงานแถลงข่าว “รามาฯ แชนแนลจับมือพันธมิตร มอบสุขภาพดีสู่สังคมไทย” และขอบคุณสื่อมวลชน ขึ้น เพื่อแนะนำพันธมิตรที่ร่วมมือกับสถานีโทรทัศน์รามาฯ แชนแนล ในการนำเนื้อหารายการต่าง ๆ ไปเผยแพร่สู่วงกว้างในช่องทางอื่น รวมทั้งขอบคุณสื่อมวลชนที่ได้ร่วมผลักดันให้สถานีโทรทัศน์รามาฯ แชนแนล เป็นที่รู้จักในวงกว้างมาโดยตลอด ภายใต้สโลแกนของสถานีฯ “รามาฯ แชนแนล ขับเคลื่อนสังคมไทย ให้สุขภาพดี” 

โดยมี ศ.คลินิก นพ.พรชัย มูลพฤกษ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวถึงการเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านรามาฯ แชนแนล และยังได้รับเกียรติจาก นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) บรรยายในหัวข้อ “การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อโดยใช้ความรอบรู้ด้านสุขภาพ” ให้แก่ผู้เข้าร่วมงานและสื่อมวลชน 

นอกจากนี้ยังมีการเสวนาหัวข้อ “เลี้ยงวัยรุ่น...ให้เป็นวัยรุ่ง” โดย อ. พญ.จิราภรณ์ อรุณากูร ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และคุณนุสบา ปุณณกันต์ ศิลปินที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์การเลี้ยงลูกในวัยรุ่น


ทั้งนี้ รศ. ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์รามาฯ แชนแนล ได้ชี้แจงการปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ของสถานีฯ โดยรายการ “ลัดคิวหมอ LIVE” ซึ่งเป็นการตอบปัญหาสุขภาพรูปแบบใหม่ ภายใต้รูปแบบรายการ “พิมพ์ปุ๊บ ตอบปั๊บ” โดยเปิดโอกาสให้ผู้ชมทางบ้านพิมพ์คำถามปรึกษาปัญหาสุขภาพผ่านทาง Facebook Fanpage ของ Rama Channel ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 15.30-16.30 น. และรายการรามาฯ สแควร์ ซึ่งเป็นรายการวาไรตี้ด้านสุขภาพ โดยมีช่วงใหม่ของรายการ ได้แก่ ช่วง Better To Know-Healthy Melody เป็นช่วงใหม่ของรายการ 

ในท้ายนี้ รศ. ดร.พูลสุข ยังได้กล่าวขอบคุณสื่อมวลชนที่ได้ร่วมผลักดันให้สถานีโทรทัศน์รามาฯ แชนแนล เป็นที่รู้จักในวงกว้างมาโดยตลอด