Update Newsธุรกิจ-เศรษฐกิจพาณิชย์

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ชูผู้ประกอบการไทย เจาะตลาดสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยงในญี่ปุ่น

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ฉลองความสำเร็จ โครงการพัฒนาตลาดสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยง (Pet Parade) เพื่อเจาะตลาดญี่ปุ่น โดยทีมผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการไทย หวังสร้างภาพลักษณ์สินค้าไทยเพื่อโอกาสทางการค้าและการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว

นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า ตลาดสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยงในญี่ปุ่นมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องทุกปี และมีลักษณะพิเศษคือ มูลค่าการตลาดและการใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยงในญี่ปุ่นไม่เคยถดถอยตามสภาวะเศรษฐกิจ ในปี 2558 คาดว่าขนาดของตลาดสินค้าและบริการสำหรับสัตว์เลี้ยงในญี่ปุ่น จะมีมูลค่ารวมราว 386,900 ล้านเยน และมีแนวโน้มจะขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากคนญี่ปุ่นรักและให้ความใส่ใจแก่สัตว์เลี้ยงของตนสูงมาก จึงยินดีใช้จ่ายซื้อสินค้าที่มีคุณภาพดีเพื่อสัตว์เลี้ยง

อย่างไรก็ดี สินค้าในตลาดญี่ปุ่นมีความหลากหลายและมีการแข่งขันสูงขึ้น มีผู้ผลิตสินค้าหน้าใหม่สนใจเข้าสู่ตลาดตลอดเวลา และพยายามพัฒนาสินค้าของตนเองให้มีความหลากหลายเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ๆ ประเทศไทยเอง มีผู้ผลิตสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยงที่มีศักยภาพระดับหนึ่ง และหากสามารถพัฒนาสินค้าให้เหมาะกับรสนิยมความต้องการของตลาดญี่ปุ่นมากขึ้นจนเจาะตลาดได้จะสามารถช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดในญี่ปุ่นได้เพิ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

ในปี 2559 ภายใต้โครงการพัฒนาตลาดสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยง (Pet Parade) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจึงได้จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสินค้าและตลาดจาก บริษัท รูคเคน จำกัด (Roocken Co., Ltd.) ประเทศญี่ปุ่นมาให้คำแนะนำในการพัฒนาสินค้าเข้าสู่ตลาดญี่ปุ่นและนำผู้ประกอบการไทยที่เข้าร่วมโครงการฯ เข้าร่วมการจัดแสดงสินค้าในงานแสดงสินค้าในประเทศญี่ปุ่น
การจัดแสดงแฟชั่นโชว์สินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยง

กำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 14.00-15.00 น. ณ บริเวณประตูทางเข้า Hall 103 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ในช่วงเดียวกับงานแสดงสินค้า BIG+BIH April 2017 โดยมีสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยงจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 12 แบรนด์ ได้แก่ Animal-go-round, Cho Pet Collar, Devon & Drew, Glitter Pooch, Kafbo, Kingdom of Tigers, Mujisama, Paws & Claws, Petpiness, Wilaamalin, Yamomo ร่วมกับแบรนด์สินค้าไลฟ์สไตล์ ประเภทเฟอร์นิเจอร์แบรนด์ Deesawat

โครงการพัฒนาตลาดสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยง (Pet Parade) ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2558 โดยมีลักษณะโครงการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจรตั้งแต่การพัฒนาสินค้าไปจนถึงกิจกรรมส่งเสริมตลาด ระยะเวลา 3 ปี (ปี 2558-2560) เพื่อพัฒนาและส่งเสริมตลาดสินค้าสำหรับกลุ่มผู้รักสัตว์เลี้ยง (แฟชั่นและไลฟ์สไตล์ อาหาร และของใช้สำหรับสัตว์เลี้ยง ไปจนถึงสินค้าที่มีรูปสัตว์เลี้ยงต่างๆ สำหรับผู้เลี้ยงสัตว์ด้วย) จนทำให้มีสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยงไทยหลายรายการไปขายในญี่ปุ่นแล้วในห้างดังอย่าง Tokyu Hands และร้านค้าแบบ Specialty Store หลายแห่งทั่วประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังสามารถเจาะตลาดอื่นๆ ได้อีกด้วย เช่น ฮ่องกง สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา ฯลฯ