SMEUpdate Newsการตลาดธุรกิจ-เศรษฐกิจประชาสัมพันธ์สังคม/CSR

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดตัวExhibition truck โชว์ผลงานส่งเสริมนวัตกรรมอาหาร

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดย ศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมอาหาร ร่วมงาน Thailand Industrial Fair2019(TIF) และ Food Pack Asia 2019 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ไบเทคบางนา เปิดตัว Exhibition truck พร้อมออกนิทรรศกาลเคลื่อนที่ เพื่อให้ข้อมูล ต่อยอดการพัฒนานวัตกรรมอาหาร ยุคใหม่ 
ผศ.ดร.พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมอาหาร ( Center of Food Development and Innovation) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าวว่า การจัดสร้าง Exhibition truck หรือต้นแบบรถนิทรรศการเคลื่อนที่ด้านนวัตกรรมอาหารเพื่อผู้ประกอบการยุคใหม่ จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นการต่อยอดการพัฒนานวัตกรรมอาหาร สร้างมูลค่าเพิ่ม ยกระดับผู้ประกอบการ SME PREMIUMประกอบด้วย จอมอนิเตอร์แสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ ด้วยภาพเคลื่อนไหว และมีเครื่องเวนดิ้งแมชชีน 

ตัวอย่างตู้จำหน่ายขายสินค้าระบบอัจฉริยะ จำลองการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ พร้อมเปิดแฟคตอรี่คลาสรูม สัมมนาเรื่อง อัตลักษณ์ทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรมอาหารสู่เชิงพาณิชย์ พร้อมโชว์เคส โครงการปัญจสุวรรณผล Penta golden fruit เส้นทางการส่งเสริมนวัตกรรมผลผลิตทางการเกษตรภาคตะวันออก 5 ชนิด ได้แก่ มะม่วง มะพร้าว มังคุด ทุเรียน สับปะรด 

ซึ่งเป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมและมียอดส่งออกอันดับต้นๆของประเทศ ที่จะสามารถต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรของไทยได้เป็นอย่างดี


 

ผู้ประกอบการที่สนใจด้านการพัฒนานวัตกรรมอาหาร สามารถเข้าเยี่ยมชมExhibition truckโดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ภายในงาน Thailand Industrial Fair2019(TIF) และ Food Pack Asia 2019 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ไบเทคบางนา (เลขบูธ H17 Hall 102)