“เริ่มแล้ว Social Impact Gym by mai Executives”

ดร. กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดกิจกรรมวันแรกของโครงการ “SET Social Impact Gym by mai Executives” หลังจากเปิดตัวโครงการไปแล้วเร็วๆ นี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของธุรกิจเพื่อสังคม ให้สามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีทางสังคมอย่างยั่งยืน โดยมีผู้บริหารจาก บจ. ในตลาดหลักทรัพย์ mai ร่วมให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาแก่ธุรกิจเพื่อสังคม