รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมงานสัมมนาอนุรักษ์พลังงาน

นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนายจารุพันธุ์ จารโยภาส ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 2 ร่วมสัมมนาในหัวข้อ "Trends & Challenges in Smart City Development : Experence from Vienna" หรือแนวโน้มและความท้าทายในการพัฒนาสมาร์ทซิตี้ จากประสบการณ์ของเวียนนา ซึ่งจัดขึ้นภายในงาน Vienna Energy Forum 2017 ณ ห้อง C1 Vienna International Centre กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย