รมว.พม.บินตรงนิวยอร์ก หารือกงสุลใหญ่และผู้แทนหญิงไทย

วันอังคารที่ 12 มี.ค. 62 เวลา 19.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ได้ประชุมร่วมกับนายนิพนธ์ เพชรพรประภาส กงสุลใหญ่ในนครนิวยอร์ก พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ เพื่อหารือเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่และปัญหาต่าง ๆ ที่มีผลกระทบกับคนไทยโดยเฉพาะหญิงไทยในนครนิวยอร์ก 

จากนั้นได้ร่วมประชุมหารือกับคณะผู้แทนหญิงไทยในนครนิวยอร์กเพื่อรับทราบปัญหาต่างๆ รวมทั้งหาแนวทางเพื่อนำไปกำหนดเป็นนโยบาย/มาตรการในการดูแลช่วยเหลือหญิงไทยในต่างประเทศ ตลอดจนพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันต่อไป
https://www.facebook.com/100004630260474/posts/1274704479360549?sfns=mo