อธิบดี สค. ร่วมการหารือระดับสูง และกล่าวถ้อยแถลงในนามประเทศไทย ในการประชุม CSW สมัย 63

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา เวลา 10.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น ณ สำนักงานสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้เข้าร่วมการหารือระดับสูง ในช่วงการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสถานภาพสตรี สมัยที่ 63 (The 63rd Session of the Commission on the Status of women - CSW63) หัวข้อ “การเร่งอนุวัติปฏิญญาปักกิ่งและแผนปฏิบัติการเพื่อความก้าวหน้าของสตรี : เตรียมความพร้อมสำหรับการทบทวนและประเมินผลในโอกาสการครบรอบ 25 ปีของการรับรองปฏิญญาฯ” 

และกล่าวถ้อยแถลงในนามประเทศไทยว่า กระบวนการการทบทวนปฏิญญาปักกิ่งและแผนปฏิบัติการเพื่อความก้าวหน้าของสตรีทุกๆ 5 ปี ช่วยให้ประเทศไทยได้คำนึงถึงความสำเร็จและข้อท้าทายในเรื่องกฎหมาย นโยบาย ยุทธศาสตร์ สถานการณ์และกระแสสังคม รวมทั้ง การพัฒนาศักยภาพสตรี ทั้งนี้ ประเทศไทยสนับสนุนความร่วมมือระหว่าง UNESCAP และ UNWOMEN ในการจัดทำรายงานการทบทวนระดับภูมิภาคในเดือนพฤศจิกายนนี้ และระดับโลกในช่วงการประชุม CSW สมัยที่ 64 ปี พ.ศ. 2563 ต่อไป