Update Newsศิลปวัฒนธรรม

ช่างศิลปหัตถกรรมสปป.ลาว ปลื้มงาน SACICT

การผสานความร่วมมือในด้านหัตถศิลป์ ระหว่างศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT:ศักดิ์สิทธิ์ กับองค์กรและหน่วยงานที่มีทักษะความชำนาญในเชิงช่างในภูมิภาคอาเซียนตามโครงการ Cross Cultural Crafts ซึ่งล่าสุดจัดขึ้นในประเภทงานไม้ ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั้น ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากช่างฝีมือชั้นนำของประเทศลาว

นายวรจิตร แก้วไชยะวงศ์ ช่างฝีมืองานไม้ซึ่งเป็นผู้ประกอบการจาก สปป ลาว กล่าวว่า รู้สึกชื่นชมการทำงานของ SACICT ที่ได้นำครูศิลป์ของแผ่นดินและครูช่างศิลปหัตถกรรมจากประเทศไทย มาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทักษะฝีมือเชิงช่างระหว่างกัน สำหรับความแตกต่างของงานไม้ของไทยกับลาวนั้น มีทั้งความเหมือนและต่าง นั่นคือความคล้ายคลึงที่มาจากรากเดียวกัน แต่อุปกรณ์และเทคนิคที่แตกต่างกัน เช่น ไทยใช้ไม้เนื้ออ่อนเป็นวัตถุดิบหลัก แต่ลาวเน้นใช้ไม้เนื้อแข็ง เช่น ไม้ประดู่ ไม้พยุง ไม้มะค่า ใช้เครื่องมือที่เรียกว่าสิ่วที่ทำจากเหล็กกล้ามีความแข็งในการแกะสลัก โดยชิ้นงานที่ได้ มีรูปแบบเป็นวัตถุมงคล ของตกแต่งบ้าน ของฝากและของสะสม ลวดลายที่ใช้เกี่ยวกับธรรมชาติ และความเชื่อ เช่น บัว พญานาค และลวดลายเทพเจ้าของจีน เนื่องจากลูกค้ากลุ่มใหญ่ที่สุดคือ จีน รองลงมาคือลาว เวียดนาม ไทย เกาหลี และญี่ปุ่นตามลำดับ

ช่างฝีมือชาวลาวยังกล่าวทิ้งท้ายด้วยว่า ความร่วมมือในลักษณะเช่นนี้ เกิดผลดีทั้งสองฝ่าย นอกจากกระชับความสัมพันธ์อันดีแล้ว มีโอกาสได้ศึกษาซึ่งกันและกัน ผลงานของไทยมาแสดงในลาว และของลาวไปไทย ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน