ราชบุรี ชวนร่วมงาน “สืบสานประเพณีไทยทรงดำ”

วันที่ 26 มีนาคม 2562 ขอเชิญเที่ยวงานสืบสานประเพณีไทยทรงดำ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 13 ณ บริเวณเทศบาลตำบลบัวงาม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

16.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน

17.00 น. ชมการสาธิตการทำอาหารพื้นบ้านไทยทรงดำ

18.00 น. ชมการแสดงชุดที่ 1 และชุดที่ 2

19.30 น. พิธีเปิดงานโดยนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

20.00 น. การแสดงวงแคนจากพี่น้องชาวไทยทรงดำ ต.บัวงามและหมู่บ้านอื่นๆ รวมถึงจังหวัดต่างๆ ที่มาร่วมงาน

หมายเหตุ : ภายในงานมีการจัดอาหารพื้นบ้านไทยทรงดำ และเครื่องดื่มให้บริการ สำหรับผู้เข้าร่วมงานฯ ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป