4 องค์กรรัฐ จับมือเดินหน้า โครงการ… ตลาดอาหารปลอดภัย Go Green Plus

ก้าวสู่ปีที่ 2 กับ โครงการร่วมใจ สร้างตลาดอาหารปลอดภัย ให้คนไทยอยู่ดีกินดี หรือ Go Green Plus ปี 2562 โดยความร่วมมือของ 4 หน่วยงาน​ ได้แก่ องค์การตลาด (อต.) กระทรวงมหาดไทย​ ,กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.), ​ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือ SME Bank และ​ บรรจุภัณฑ์ FEST บริษัท ผลิตภัณฑ์​กระดาษไทย​ จำกัด สานต่อโครงการ Go Green Plus เพื่อยกระดับมาตรฐานตลาดท้องถิ่นสู่ตลาดรักษ์โลกหรือ Green Market 

ซึ่งในวันนี้ 10 เมษายน​ 2562 ทุกหน่วยร่วมลงพื้นที่​ ตรวจ​ ประเมินและรณรงค์​ ณ​ ตลาดสดเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี​ และ​ ตลาดนัดเกษตรกรตำบลบ้านสิงห์​ จ.ราชบุรี​ เพื่อร่วมกันผสานองค์ความรู้จากทุกภาคีเครือข่าย โดยมีเป้าหมายเป็นหนึ่งเดียวในการพัฒนาตลาดท้องถิ่นสู่ตลาดรักษ์โลกหรือ Green Market ประกาศ​ ลด​ ละ​ เลิก​ การใช้วัสดุจากโฟม​ ตอบโจทย์คนยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรโดยรวมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มีช่องทางการจำหน่ายที่เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย โดยในปี 2562 นี้ ตั้งเป้าพัฒนา ยกระดับ 35 ตลาด ทั่วประเทศ