สัตหีบร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สวนกรมหลวงชุมพรเนื่องในวันอาภากร

วันนี้ 17 พ.ค. 60 พลเรือโท นพดล สุภากร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันอาภากร ณ สวนกรมหลวงชุมพร(หนองตะเคียน) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี นาย ณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศบาลเมืองสัตหีบ นาย อภิวัฒน์ สาลีวัน ปลัดอำเภอสัตหีบ หัวหน้าส่วนราชการ คณะนายทหาร ข้าราชการทหารเรือ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรม 
   

   

พลเรือโท นพดล สุภากร กล่าวว่า ด้วยในวันที่ 19 พฤษภาคม เป็นวันอาภากร ฐานทัพเรือสัตหับได้จัดกิจกรรมถวายพระเกียรติในพื้นที่สัตหีบ โดยกิจกรรม บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ที่จัดขึ้นในวันนี้ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่าน สำหรับสวนกรมหลวงชุมพรกองทัพเรือเป็น สถานที่ที่ประชาชนได้มาประกอบกิจกรรมต่างๆ เช่น การถวาย ดอกไม้ธูปเทียน ถวายเครื่องคาวหวาน การถวายปะทัด รวมทั้งการใช้เป็นสถานที่แกกำลังกายและจัดกิจกรรมต่างๆ 

ทั้งนี้เพื่อให้สวนกรมหลวงชุมพร กองทัพเรือได้เป็นสถานที่ที่มีความสง่างาม สวยงามและพร้อมที่จะให้ประชาชนและกำลังพลของกองทัพเรือได้ใช้ประโยชน์ จึงจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์


   

อุดมเกียรติ ทิพย์ศรีกุล/นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 082-9144646 094-5565622 /086-3684323