อากาศร้อนดันยอดใช้ไฟฟ้าเมืองกรุงพุ่ง ทำลายสถิติสูงสุด กฟน.

วันนี้ (23 เมษายน 2562) นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ในฐานะโฆษก กฟน. เปิดเผยความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุด (Max. Demand) ของพื้นที่ กฟน. ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ได้ทำลายสถิติเดิม เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 14.00-14.30 น. ที่ผ่านมา เท่ากับ 9,412.56 MW ถือเป็นค่าสูงสุดของ กฟน. ในปัจจุบัน และมากกว่าค่าความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดที่เคยเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ที่ 9,296.57 MW เท่ากับ 115.99 MW

อย่างไรก็ตาม กฟน. พร้อมดูแลระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคง เพียงพอ ตลอด 24 ช.ม. แม้จะมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องก็ตาม