พาณิชย์ จัดมหกรรม “ค้าส่งรวมใจ โชวห่วยไทยคู่สังคม “ครั้งที่ 14

กระทรวงพาณิชย์จับมือผู้ผลิตสินค้าอุปโภค-บริโภครายใหญ่ของประเทศ และร้านค้าส่งค้าปลีกทั่วประเทศ จัดงานลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนครั้งใหญ่ “ค้าส่งรวมใจ โชวห่วยไทยคู่สังคม” ระหว่างวันที่ 27 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2562 ณ ร้านค้าส่งค้าปลีกทั่วประเทศกว่า 1,000 ร้านค้า หวังลดค่าครองชีพให้ประชาชน พร้อมตอกย้ำ!! ร้านค้าโชวห่วยทั่วประเทศจะกลายเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของพื้นที่ ควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ซึ่งเป็นกิจกรรมไฮไลท์ของปีนี้ และสอดคล้องกับเป้าหมายของกระทรวงที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ธุรกิจค้าส่งค้าปลีกไทย พร้อมกับการลดค่าครองชีพให้กับประชาชน



นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยหลังเป็นประธานเปิดงาน “ค้าส่งรวมใจ โชวห่วยไทยคู่สังคม” ครั้งที่ 14 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ว่า งาน “ค้าส่งรวมใจ โชวห่วยไทยคู่สังคม” ครั้งที่ 14 นี้ มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 เมษายน- 5 พฤษภาคม 2562 โดยเป็นความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร้านค้าส่งค้าปลีกทั่วประเทศ ผู้ผลิตสินค้า และผู้แทนจำหน่าย ในการกระตุ้นตลาดค้าส่งค้าปลีกไทยและช่วยเหลือผู้บริโภค โดยลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคตั้งแต่ร้อยละ 20-50 ซึ่งยังส่งผลต่อเนื่องให้เกิดการหมุนเวียนเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจชุมชน



อธิบดี กล่าวต่อว่า “การจัดงานครั้งนี้มีร้านค้าส่งค้าปลีกทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 ร้านค้า ทำให้ประชาชนทั่วประเทศสามารถซื้อสินค้าได้ในราคาประหยัด คาดว่า การจัดงานดังกล่าวจะช่วยสร้างช่องทางให้ร้านค้าส่งที่เข้าร่วมโครงการสามารถเพิ่มเครือข่ายร้านค้าปลีกรายย่อยได้มากถึง 5,000 ร้านค้า และทำให้เกิดเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจชุมชนมากกว่า 500 ล้านบาท รวมไปถึงยังมีการนำสินค้าชุมชนมาจำหน่ายในร้านค้าส่งค้าปลีกแบบดั้งเดิม สร้างรายได้ให้กลุ่มเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างยั่งยืน 

ทั้งนี้ กิจกรรมฯ ยังให้ความสำคัญกับการสร้างความร่วมมือในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับผู้ขายและผู้บริโภค โดยจะสนับสนุนให้โชวห่วยใช้ถุงผ้าหรือถุงพลาสติกที่ย่อยสลายได้ ทางชีวภาพ (Biodegradable) ในการใส่สินค้าให้แก่ผู้บริโภคเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกที่ย่อยสลายยาก”

“นอกจากการจัดกิจกรรมลดราคาสินค้าครั้งใหญ่แล้ว กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ยังมีโครงการเพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือร้านค้าส่งค้าปลีกทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ โครงการจับมือพันธมิตร ติดปีกโชวห่วยไทย (Total Solutions : โชวห่วย) เป็นการร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือร้านโชวห่วยอย่างครบวงจร ทั้งการปรับภาพลักษณ์ร้านค้า การสร้างองค์ความรู้ การนำเทคโนโลยี ไปใช้ในร้านค้า และการเข้าถึงสินเชื่อ 

นอกจากนี้ ในอนาคต กรมฯ มีแผนจะเปิดตัวบริการส่งสินค้า (Delivery) ให้กับผู้บริโภคซึ่งจะช่วยลดต้นทุนของราคาสินค้าและเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจค้าส่งค้าปลีกไทยได้ รวมถึงการส่งผู้เชี่ยวชาญไปให้ให้ความรู้ คำปรึกษา พัฒนาการบริหารจัดการ สต็อกสินค้า กลยุทธ์การตลาด การใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมบริการที่สามารถรองรับพฤติกรรมตลาดสมัยใหม่ ซึ่งผู้ประกอบการต้องติดตามและปรับตัวให้ทันเพื่อที่ร้านค้าส่งค้าปลีกไทยจะสามารถกลายเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของชุมชน และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ได้ทั่วประเทศ” อธิบดี กล่าวในท้ายที่สุด