สถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม รุ่น 14 บริจาคเพื่อการศึกษา

รศ. ดร.นริศ ชัยสูตร ประธานกรรมการบริหาร และ ดร.มนตรี ฐิรโฆไท ผอ.และกรรมการบริหาร สถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม และ พลตำรวจเอกวุฒิ ลิปตพัลลภ ประธานหลักสูตร นักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" (นมธ.รุ่น14) 
นำคณะผู้เข้าอบรม130 คน ไปบริจาคเงินและสิ่งของ เพื่อสนับสนุนการศึกษา ให้ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด
สุราษฏร์ธานี และ โรงเรียนตำรวจชายแดน ที่จังหวัดสุราษฏร์ธานี www.http://www.tlptu.com