การบินไทยลงนามความร่วมมือด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์กับทีเส็บ

นายวิวัฒน์ ปิยะวิโรจน์  รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการพาณิชย์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และนายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ ระหว่าง บริษัท การบินไทยฯ และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) สสปน. ทีเส็บ (TCEB) โดยมี นางสาวนุช หอมรสสุคนธ์  ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล สสปน. และนายธวัชชัย กิตติศรีบูรณ์กุล  ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารลูกค้าองค์กรระหว่างประเทศ บริษัท การบินไทยฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ สำนักงานใหญ่ การบินไทย

อนึ่ง ข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมไมซ์แห่งภูมิภาคอาเซียน ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยการบินไทยได้อำนวยความสะดวกด้านการเดินทาง ให้กับกลุ่มนักเดินทางไมซ์ ผู้ประกอบการธุรกิจไมซ์ เพื่อทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์การจัดการประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดนิทรรศการระดับโลก