ททท.เดินหน้ากระตุ้นแหล่งเที่ยวช่วง Green Season ชู “108 เส้นทางสายเปย์”

บ่ายวันที่ 17 พค .2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ ททท. ...น.ส.ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายสินค้าการท่องเที่ยว จัดประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกับผู้ประกอบการท่องเที่ยว เพื่อขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรม 108 เส้นทางสายเปย์ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วง Green Season พ.ค. - ก.ย. 2562 
#ThapaneeKiatphaibool #108เส้นทางสายเปย์

ข้อมูลเพิ่มเติม 02-250-5500 ต่อ 4475-78 (ฝ่ายสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)