มท. แจ้งทุกจังหวัดจัดสถานที่ลงนามแสดงความอาลัย พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

         นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ด้วยสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแจ้งว่า พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคมที่ผ่าน ซึ่งรัฐบาลรับทราบด้วยความเสียใจอย่างยิ่ง ดังนั้นเพื่อเป็นการแสดงความเคารพและไว้อาลัย จึงเห็นควรประกาศให้สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ และสถานศึกษาทุกแห่ง ลดธงครึ่งเสา ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 2 มิถุนายนนี้ รวม 7 วัน ให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไว้ทุกข์ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคมถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2562 (ยกเว้นวันที่ 3 มิถุนายน 2562) รวม 21 วัน

         โดยในส่วนของกระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งให้ทุกจังหวัดดำเนินการตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าว และเพื่อเป็นการแสดงความอาลัยแด่ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ได้ให้ทุกจังหวัดจัดสถานที่ลงนามแสดงความอาลัย ณ ศาลากลางจังหวัด เพื่อให้บุคลากรในสังกัด และประชาชนผู้ติดต่อราชการ ได้ร่วมลงนามแสดงความอาลัย ตั้งแต่วันนี้ 28 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2562 ระหว่างเวลา 09.00 น.- 16.00 น. ซึ่งประชาชนสามารถร่วมลงนามแสดงความอาลัยได้ตามวันและเวลาดังกล่าว โดยแต่งกายชุดสุภาพสีดำหรือสีขาว

ที่มา:กรมประชาสัมพันธ์