กรมการค้าต่างประเทศ จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “เฉลิมขวัญข้าวไทย ใต้ร่มพระบารมี” ชมฟรี @หอศิลป์กรุงเทพฯ

ตามที่ กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าต่างประเทศ จัดงานประชุมข้าวนานาชาติ Thailand Rice Convention 2019 ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2562 นี้ อันเป็นห้วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองของประเทศและปวงชนชาวไทยเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จึงจัดให้มีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวาง และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดจนสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีต่อการพัฒนาข้าวและชาวนาไทย

พร้อมกันนี้ ยังมีการจัดแสดงวิวัฒนาการและพัฒนาการของข้าวไทยที่กำลังก้าวไกลไปตอบโจทย์วิถีชีวิตยุคใหม่อย่างไร้ขึดจำกัด ตามแนวคิด ‘Rice Style…ข้าวยุคใหม่ ไลฟ์สไตล์แห่งอนาคต’ ให้ประชาชนผู้สนใจได้เข้าชมฟรี เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ และกระตุ้นให้มีการนำนวัตกรรมมาใช้ประยุกต์ใช้เพื่อต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่ม โดย นิทรรศการ “เฉลิมขวัญข้าวไทย ใต้ร่มพระบารมี” ผู้สนใจเข้าชมได้ฟรี วันที่ 29-31 พฤษภาคม นี้ ระหว่างเวลา 10.00 น.-20.00 น.ที่ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

นิทรรศการฯ ประกอบด้วยโซนต่างๆ ดังนี้

@ The Kings and Thai Rice “เฉลิมขวัญข้าวไทย ใต้ร่มพระบารมี” นำเสนอพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์แต่ละรัชกาลแห่งจักรีวงศ์ ที่สะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวงการข้าว และชาวนา “กระดูกสันหลังของชาติ” ผู้เสียสละแรงกายแรงใจเพื่อผลิตอาหารเลี้ยงชาวไทยและชาวโลก

@ Farm to Future อุตสาหกรรมข้าว…เพื่ออนาคต นำเสนออุตสาหกรรมข้าวไทยยุค 4.0 ที่มีพัฒนาการก้าวไกลและรวดเร็วในหลากหลายมิติ ทั้งการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ตลอดห่วงโซ่คุณค่าของกระบวนการผลิต จนได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ข้าวที่เปี่ยมด้วยคุณภาพสู่มือผู้บริโภค

@ Rice Style ข้าวยุคใหม่…ไลฟ์สไตล์แแห่งอนาคตนำเสนอการต่อยอดผลิตภัณฑ์ข้าวด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมล้ำสมัยบนพื้นฐานของคุณภาพ ความปลอดภัย และความใส่ใจในคุณประโยชน์ เพื่อตอบโจทย์วิถีชีวิตยุคใหม่อย่างไร้ขีดจำกัด

@ Specialty Rice for Life ข้าวคุณลักษณะพิเศษ นำเสนอศักยภาพของข้าวคุณลักษณะพิเศษของไทย ซึ่งมีอยู่มากมายและเปี่ยมด้วยสรรพคุณทาง โภชนการและโภชนบำบัด อุดมไปด้วยสารอาหาร แร่ธาตุวิตามิน รวมถึงสารต้านอนุมูลอิสระ มีให้ เลือกรับประทานได้ตามชอบใจ ตอบโจทย์วิถีบริโภคยุคใหม่ที่ใส่ใจในสุขภาพ

@ Rice Market ตลาดนัดข้าวไทย ส่วนจำหน่ายสินค้าข้าวคุณลักษณะพิเศษ ข้าวอินทรีย์ และผลิตภัณฑ์จากข้าวและนวัตกรรมจากข้าวชนิดต่างๆ จากกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการไทย

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสาธิตปั้นวัวควายโดยครูช่างท่าเสด็จ พร้อมเครื่องดื่มและขนมจากข้าวไทยให้ชิมอีกด้วย