สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จัดประกวด Creative Eastern Lanna Award 2019

การประกวด  Creative Eastern Lanna Award 2019  ชิงเงินรางวัลพร้อมโล่และกิจกรรมอบรมเข้มข้น ศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนความรู้ต่าง ๆ มากมาย


สำหรับผู้ชนะที่เป็นนักศึกษา จะได้รับโอกาสเข้าร่วมการแข่งขัน SDC International Competition 2019 ณ ประเทศอังกฤษ ด่วน


คุณสมบัติ : ผู้ประกอบการ นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ในพื้นที่ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน (ล้านนาตะวันออก)
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 19 มิถุนายน 2562
สอบถามโทร 09 0737 7533

ดำเนินงานภายใต้โครงการบูรณาการการค้าการลงทุน กิจกรรมหลักโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออกสู่ต่างประเทศ กิจกรรมย่อย การสร้างนักออกแบบอุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออก กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) ปีงบประมาณ 2562

สนับสนุนโดย #สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย #สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา #สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ #สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน#Elfc2019 #CreativeEasternLannaAward2019 #นักออกแบบ#ภาคเหนือ #ล้านนาตะวันออก #designers #ประกวดนักออกแบบ#ภาคเหนือตอนบน2 #CreativeElfc2019