ปลัดพม.เชิญชมงาน Thailand Social Expo 2019 (ชมคลิป)

           นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เชิญชวนชมงาน Thailand Social Expo 2019 ระหว่างวันี่ 5-7 ก.ค.2562 ณ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

          นอกจากนี้ ในวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.30 น. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) จัดสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562 เรื่อง “นวัตกรรมและการออกแบบเพื่อสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างเสมอภาค” (Innovation and Universal Design for Inclusive Society) ภายในงาน Thailand Social Expo 2019 โดยได้รับเกียรติจาก นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลแก่ผลงานวิชาการดีเด่น และนวัตกรรมชนะเลิศด้านคนพิการ รวมจำนวน 9 รางวัล และเป็นสักขีพยานในการพิธีรับมอบธงเจ้าภาพงานสัมมนาระดับชาติด้านคนพิการแก่สถาบันการศึกษา ปี 2563

📌📌ณ ห้อง The Portal Ballroom ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี