“สวัสดียามเช้า”-“ของขวัญที่ดีที่สุด”คว้ารางวัลชนะเลิศ Viral Clip-ภาพโครงการ “ก้ม กราบ กอด”

เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2562 นางไพรวรรณ พลวัน อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานมอบรางวัลให้กับผู้ชนะ การประกวดภาพถ่ายและViral Clip ภายใต้โครงการ “ก้ม กราบ กอด” ณ บูธกรมกิจการผู้สูงอายุ ภายในงาน Thailand Social Expo 2019 อาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพคเมืองทองธานี พร้อมได้กล่าวถึงกิจกรรมฯ ว่ามีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมภายใจครอบครัว ให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วม ส่งเสริมให้ครอบครัวผู้สูงอายุแสดงความรักและตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุตระหนักและภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าของตนเอง พร้อมทั้งยังส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วน เห็นความสำคัญ มีความรู้ความเข้าใจ เตรียมความพร้อมรับมือการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในอนาคต

การประกวดครั้งนี้ แบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 61,000 บาท ประเภท ภาพถ่ายรางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 8,000 บาท พร้อมด้วยใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ นายอภิวัฒน์ เวียงคำ กับภาพที่มีชื่อว่า “ของขวัญที่ดีที่สุด” รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาทพร้อมด้วยใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่  ว่าที่ร้อยเอก ชัยวุฒิ เต็มยอด กับภาพที่มีชื่อว่า “ด้วยรัก ห่วงใย และเอาใจใส่” ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 3,000 บาทพร้อมด้วยใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ นายพิชญวัฒน์ ปรุงศักดิ์ กับภาพที่มีชื่อว่า “รอยยิ้มต่างวัย”

และประเภท Viral Cilp รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาทพร้อมด้วยใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ทีม Bedlab Team กับคลิปที่มีชื่อว่า “สวัสดียามเช้า” รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 15,000 บาทพร้อมด้วยใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ นายสันติ จองอาษา กับคลิปที่มีชื่อว่า “แรงบันดาลใจ” และรางวัล Popular vote ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาทพร้อมด้วยใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ นายวัฒนา เจริญชัยนพกุล กับคลิปที่มีชื่อว่า “วันนี้คุณกอดแม่แล้วหรือยัง”

ภาพถ่ายและViral Cilp ที่ได้รับรางวัลและภาพถ่ายบางส่วนที่ได้รับคัดเลือก ได้ถูกนำไปจัดแสดงภายในงาน Thailand Social Expo 2019 ในส่วนของบูธกรมกิจการผู้สูง ในวันที่ 5-7 กรกฏาคม 2562 ณ อาคารชาเลนเจอร์ ฮอล 2 เมืองทองธานี