“7HD NEWS IDEA CONTEST” ประกวดผลิตสารคดีเชิงข่าว “ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม”

ช่อง 7HD จับมือ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และโตโยต้า ยาริส จัดงานแถลงข่าวเปิดโครงการ 7HD NEWS IDEA CONTEST ชวนนิสิต นักศึกษา และเยาวชน ร่วมประกวดผลิตสารคดีเชิงข่าว ระดมคนข่าวคุณภาพ ทั้งบรรณาธิการข่าว ผู้ประกาศข่าว ผู้สื่อข่าว ร่วมโค้ชชิ่ง หวังสร้างประสบการณ์เข้มข้นให้คนรุ่นใหม่นำความคิดสร้างสรรค์ผสมผสานไอเดียใหม่ ๆ ไปพัฒนาต่อไป พร้อมนำผลงานที่ได้รับคัดเลือกออกอากาศทางช่อง 7HD ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท

คุณสมโภชน์ โตรักษา รองผู้จัดการฝ่ายข่าว ช่อง 7HD เปิดเผยว่า “โครงการ 7HD NEWS IDEA CONTEST เกิดขึ้นจากความร่วมมือของ ช่อง 7HD สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และโตโยต้า ยาริส เพื่อส่งเสริมศักยภาพนิสิต นักศึกษา และเยาวชนไทยรุ่นใหม่ โดยโครงการนี้จะเป็นเวทีแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถด้านสื่อสารมวลชน อีกทั้งผู้เข้าประกวดยังจะได้รับความรู้และเทคนิคการผลิตข่าวจากคนข่าวมืออาชีพ ทั้งบรรณาธิการข่าว ผู้ประกาศข่าว ผู้สื่อข่าวที่จะมาโค้ชชิ่ง รวมถึงถ่ายทอดประสบการณ์ในงานข่าวต่าง ๆ ที่ไม่มีสอนในตำรา เพื่อนำไปต่อยอดในชีวิตจริงต่อไป”

การประลองไอเดียครั้งนี้  กำหนดภายใต้หัวข้อ “ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม” (Social & Environmental Crisis) มีเกณฑ์การตัดสินหลายมิติ  ทั้งความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลและเนื้อหา, คุณค่าของข่าวที่มีต่อสังคม, คุณภาพและความสมบูรณ์ในการสื่อสาร รวมถึงองค์ประกอบศิลป์ที่นำเสนอ  และความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอที่ทันสมัย น่าติดตาม สร้างการจดจำได้ดี 

ด้านผู้ประกาศข่าวชื่อดัง อนุวัต เฟื่องทองแดง  กล่าวว่า “โครงการ 7HD NEWS IDEA CONTEST จะสร้างให้เกิดแรงบันดาลใจในการทำงานในอนาคต และยังเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้จากโค้ช-คนข่าวมืออาชีพที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์ให้อย่างเข้มข้น ผู้เข้าประกวดที่ผ่านการคัดเลือกทุกทีมจะมีผู้สื่อข่าว ช่อง 7HD เป็นพี่เลี้ยงประจำทีม คอยให้คำแนะนำปรึกษาในทุกปัญหา ทุกขั้นตอนการผลิต ซึ่งถือเป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากโครงการอื่น ๆ“

ส่วน บัวบูชา ปุณณนันท์ อีกหนึ่งผู้ประกาศข่าวรุ่นใหม่ ได้กล่าวว่าถึงโครงการนี้ว่า “ถือเป็นโอกาสที่คนรุ่นใหม่จะมีเวทีให้แสดงความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ตามมุมมองของตนเอง โดยไม่ถูกตีกรอบทางความคิดในยุคดิจิทัลได้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วบนโลกใบนี้  ซึ่งมุมมองของคนรุ่นใหม่ต่อปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมจะมีส่วนสำคัญที่ทำหน้าที่เป็นกระจกสะท้อนข้อเท็จจริงที่บางคนอาจไม่เคยรู้มาก่อนให้เข้าใจความเป็นไปในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา”

โดยผลงานที่ผ่านเข้ารอบ และได้ทำการผลิตเป็นชิ้นงาน จะได้ออกอากาศทางช่อง 7HD ผู้ที่ชนะเลิศจะได้รับทุนการศึกษา 100,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและโล่รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับทุนการศึกษา 70,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและโล่รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จะได้รับทุนการศึกษา 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและโล่รางวัล ส่วนรางวัลชมเชย จะได้รับทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

ทั้งนี้ ผู้สนใจร่วมประกวด จะต้องศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา อาศัยอยู่ในประเทศไทย ไม่จำกัดคณะ และชั้นปีการศึกษา  สมัครเข้าร่วมแข่งขันเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 10 คน โดยสมาชิกทีมต้องอยู่สถาบันเดียวกัน ผู้สนใจเข้าร่วมประกวดสามารถส่งรูปแบบและแนวคิดผลงาน ได้ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2562 ดาวน์โหลดใบสมัคร และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.ch7.com/7hdnewsideacontest