การบินไทยจัดอุปสมบทหมู่ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จัดพิธีอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยในวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทยฯ เป็นประธานในพิธีกราบลาอุปสมบท ปลงผมนาค และทำขวัญนาค พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และพนักงาน ร่วมในพิธี ณ สำนักงานใหญ่ การบินไทย และ วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 นางสุวิมล บัวเลิศ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายทรัพยากรบุคคล เป็นประธานในพิธีอุปสมบทหมู่ ณ พระอุโบสถ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร


นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทยฯ เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 บริษัท การบินไทยฯ ร่วมกับสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย จัดพิธีอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ได้มีพิธีกราบลาอุปสมบทปลงผมนาค และทำขวัญนาค ณ สำนักงานใหญ่ การบินไทย และ วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ได้จัดพิธีอุปสมบทหมู่ ณ พระอุโบสถ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร ซึ่งการอุปสมบทหมู่ครั้งนี้มีพนักงานการบินไทยเข้าร่วมอุปสมบทจำนวน 17 นาย 

โดยมีรายละเอียดกำหนดการดังนี้ วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 พิธีกราบลาอุปสมบท ปลงผมนาค และทำขวัญนาค ณ สำนักงานใหญ่ การบินไทย วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 พิธีอุปสมบทหมู่ ณ พระอุโบสถ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 พิธีสักการะพระพุทธปฏิมาสุวรรณภูมิสิริโชค พิธีตักบาตรแห้ง และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการ การบินไทยสุวรรณภูมิ วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 พิธีตักบาตรอาหารแห้ง พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเพล ณ สำนักงานใหญ่ การบินไทย ถนนวิภาวดีรังสิต พร้อมเดินทางไปปฏิบัติธรรม ณ วัดทุ่งลาดหญ้า จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 3 สิงหาคม 2562 พิธีฉลองพระภิกษุใหม่ ณ วัดทุ่งลาดหญ้า จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 9 สิงหาคม 2562 พิธีลาสิกขา ณ วัดทุ่งลาดหญ้า จังหวัดกาญจนบุรีพิธีอุปสมบทหมู่ในครั้งนี้ นอกจากจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแล้ว บริษัทฯ ยังจัดขึ้นเพื่อให้พนักงานได้ศึกษาและรับการอบรมตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา ตั้งใจประพฤติตนในพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด ชำระล้างจิตใจให้ผ่องแผ้วบริสุทธิ์ น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน รวมทั้งเพื่ออานิสงส์อันยิ่งใหญ่อีกด้วย