ชลบุรี จัดพิธีศาสนามหามงคลและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรีได้ประกอบพิธีทางศาสนา 5 ศาสนา ประกอบด้วย เริ่มที่ศาสนาพุทธ 

ซึ่งได้จัดทำในตอนเช้าช่วงใส่บาตร จากนั้นศาสนาอิสลาม ประกอบพิธีดุอาอ์ขอพร ส่วนศาสนาคริสต์ ประกอบพิธีอธิฐานภาวนาขอพร จากนั้นศาสนาซิกซ์ ศาสนาจารย์สวดอัรดาลขอพรจากพระศาสดา และศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู (ฮะเรคริชณะ) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 


จากนั้น นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นำคณะข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ศาลอัยการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา และพสกนิกรจังหวัดชลบุรีทุกหมู่เหล่า ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อแสดงความจงรักภักดี และเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงส่งเสริมอาชีพ และด้านการศึกษาในถิ่นทุรกันดาร ทรงห่วงใยในงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ มีการฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรม และปลูกป่าขึ้นใหม่ ด้วยพระปรีชาสามารถ กอปรทั้งทรงมีเมตตาธรรมและพระจริยธรรมที่ล้ำเลิศ จนเป็นที่เลื่องลือตลอดถึงนานาอารยประเทศ พระมหากรุณาธิคุณนี้จารึกอยู่ในดวงใจของชาวไทยทั้งมวล

ปริญญา/ข่าว/ภาพ