อิมแพ็ค จัดงาน INTERMAT ASEAN และ CONCRETE ASIA 2019

อิมแพ็คประกาศความพร้อมจัดงาน INTERMAT ASEAN และงาน CONCRETE ASIA งานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ ด้านอุตสาหกรรมก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยีคอนกรีตระดับภูมิภาค เพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาตร์ชาติในด้านการก่อสร้าง โดยรวบรวมสินค้าจากแบรนด์ชั้นนำกว่า 300 แบรนด์มาจัดแสดงระหว่างวันที่ 5 -7 กันยายน 2562 อาคาร 9 – 10 อิมแพ็ค เมืองทองธานี พร้อมทั้งกิจกรรมเจรจาธุรกิจกว่า 450 นัดหมาย อัดแน่นด้วยสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญแถวหน้าของประเทศไทย และการสาธิตเทคโนโลยีใหม่ คาดดึงบุคคลากรที่อยู่ในอุตสาหกรรมกว่า 5,000 รายนายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม กล่าวว่า”แผนยุทธศาสตร์เชิงรุกพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางรางยุค 4.0 สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ และแผนการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของประเทศไทยตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในการขับเคลื่อนโครงข่ายพัฒนาระบบรางทั้งในเขตเมืองและระหว่างเมือง ในอนาคตทั้ง 14 สายในกรุงเทพ ให้ครบถ้วน 557 กิโลเมตร รวมถึงการยกระดับการให้บริการที่ดี มีการบูรณาการเชื่อมต่อ ลดภาระของประชาชนในการเดินทาง ราคาเป็นธรรม เพื่อทำให้ประชาชนมีความสุขในการเดินทาง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดระยะเวลาในการเดินทาง ทำให้ครอบครัวมีความอบอุ่นมากขึ้น ส่งเสริมและขับเคลื่อนสมรรถนะทางเศรษฐกิจของชาติ สอดคล้องกับการพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมือง ที่ต้องเร่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟทางคู่ 

ซึ่งขณะนี้รัฐบาลได้ดำเนินการไปแล้ว 1,314 กิโลเมตร ทั้งในส่วนรถไฟทางคู่ และรถไฟทางสายใหม่ รวมถึงการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบรถไฟเสริมสมรรถภาพทางด้านการอาณัติสัญญาณ และการให้บริการที่มุ่งสู่การส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในการให้บริการ ซึ่งจะทำให้เกิดการแข่งขันอย่างสูงสุด 

สำหรับการพัฒนาโครงข่ายความเร็วสูง ขณะนี้รัฐบาลอยู่ในระหว่างการดำเนินการสร้าง 2 เส้นทางได้แก่ กรุงเทพ-นครราชสีมา และรถไฟเชื่อม 3 สนามบิน หน้าที่ของกรมรางคือการบูรณาการโครงข่ายทางรถไฟในเมือง และระหว่างเมืองทั้งหมดให้เกิดการบูรณาการระหว่างกัน ทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป โดยโครงการที่กล่าวมานี้จำเป็นต้องใช้ทั้งแรงงาน เครื่องจักร อุปกรณ์ ในการก่อสร้างอย่างมหาศาล รวมไปถึงเทคโนโลยีที่จะช่วยให้การก่อสร้าง ไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แข็งแรง และมีอายุการใช้งานแบบยั่งยืน 

ในโอกาสนี้การขนส่งทางราง มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ภาคเอกชนได้จัดงานแสดงสินค้าและการประชุม เพื่อนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ สำหรับอุตสาหกรรมการก่อสร้างจากทั่วโลกเอาไว้ในงานเดียวที่ประเทศไทย ให้ผู้รับเหมาก่อสร้างและผู้ที่เกี่ยวข้องได้อัพเดทเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดโดยไม่ต้องเดินทางไปดูงานที่ต่างประเทศ พร้อมทั้งสัมมนาให้ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ”

นายอังสุรัสมิ์ อารีกุล นายกสมาคมฯ สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวถึงข้อมูลการจัดงานฯ ว่า “เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับอุตสาหกรรมและแบ่งปันข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตลาดก่อสร้างของประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพร่วมของ INTERMAT ASEAN สมาคมฯ เป็นเจ้าภาพจัด TCA Lounge เพื่อให้ผู้แสดงสินค้าสามารถพบปะกับนักลงทุนนอกจากจัดแสดงสินค้าแล้วภายในงานยังมีสัมมนาจาก บริษัท บิลค์ วัน กรุ๊ป จำกัด บริษัท แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) สมาคมวิศวกรโครงสร้างไทย และสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ กิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจที่มีกว่า 450 นัดหมาย VIP Networking Luncheon และ Networking Cocktail Party เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมได้พบปะและทานอาหารร่วมกัน สาธิตการตกแต่งพื้นคอนกรีตแบบสามมิติ โชว์นวัตกรรมการขึ้นรูปวัสดุเซรามิกส์ด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ”

นางสาววาทินี สายทอง ผู้จัดการโครงการ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า “การจัดงาน INTERMAT ASEAN และงาน CONCRETE ASIA เป็นการจัดงานแสดงสินค้าเชิงกลยุทธ ที่เปิดโอกาสทางธุรกิจในระดับภูมิภาค โดยรวบรวมกว่า 300 บริษัทและแบรนด์ชั้นนำจากทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศมาจัดแสดง คาดว่าจะมีที่อยู่ในอุตสาหกรรมก่อสร้างสนใจเข้าร่วมชมงานกว่า 5,000 ราย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในตลาดด้านการจัดแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง”

 นางนิชาภา ยศวีร์ รองผู้อำนวยการ สายงานธุรกิจ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ ทีเส็บ กล่าวว่า “ทีเส็บมีนโยบายใช้และสนับสนุนงานแสดงสินค้าให้เป็นเครื่องมือช่วยขับเคลื่อนนโยบาย 4.0 งาน INTERMAT ASEAN และ CONCRETE ASIA 2019 ถือเป็นงานที่สามารถเป็นกลไกส่งเสริมการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ โดยเฉพาะการลงทุนในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC และสามารถขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของภูมิภาค สอดคล้องกับการสนับสนุนของทีเส็บที่มุ่งช่วยให้งาน INTERMAT ASEAN และ Concrete Asia เป็นงานของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จะมีส่วนช่วยรักษาตำแหน่งของประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางงานแสดงสินค้านานาชาติของภูมิภาคอาเซียน”

ลงทะเบียนเข้าชมงานล่วงหน้าที่ได้ที่ 
https://asean.intermatconstruction.com/visitors-registration/  และ

https://concrete-asia.com/visitors-registration/  

หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.concrete-asia.com และ www.asean.intermatconstruction.com