พาณิชย์จัด T MARK Festival 2017 ตอกย้ำความเชื่อมั่นตรา Thailand Trust Mark

นางมาลี  โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมร่วมกับ ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ ผนึกกำลังสร้างกระแสนิยมไทย และส่งเสริมรณรงค์ให้ผู้บริโภคมองหาสินค้าที่มีคุณภาพ THAILAND TRUST MARK (T MARK) ในงาน ‘T MARK Festival 2017’ ณ ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ ระหว่างวันที่ 23 – 28 พฤษภาคม 2560 โดยมีสินค้าคุณภาพเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 รายการ จาก 50 แบรนด์ไทย เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ สร้างความเชื่อมั่นและการจดจำเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพจากใจคนไทย หรือ Heart-made quality ในกลุ่มผู้บริโภคทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ยกระดับและสร้างความเข้มแข็งแก่ภาคธุรกิจส่งออกไทยอย่างยั่งยืน


   

“สินค้าที่ได้รับการติดตราสัญลักษณ์ T Mark ถือได้ว่าเป็นสินค้าและบริการที่ได้รับการเลือกสรรแล้วว่าเป็นสินค้าชั้นเยี่ยมจากประเทศไทย ตั้งแต่กระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ และผลิตโดยองค์กรที่มีการดำเนินกิจกรรมที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และแรงงานที่เป็นธรรม ผู้ประกอบการที่ได้รับตรา T Mark จะต้องผ่านการตรวจประเมินหลัก คือ อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และ มาตรฐานแรงงานที่เป็นธรรม โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งทั้ง 2 หน่วยงานนี้เป็นพันธมิตรของ T Mark ที่ช่วยตรวจประเมินให้แก่ผู้ประกอบการที่จะขอรับตรา T Mark ด้วย” อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกล่าว


ภายในงาน T MARK Festival 2017 มีการจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการที่ได้รับตรา T MARK ในกลุ่มสินค้าอาหารและไลฟสไตล์ รวมทั้งจัดให้มีกิจกรรมเวิร์คช้อป นำวัตถุดิบและอุปกรณ์จากผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการมาสลับหมุนเวียน ทำการสาธิตและเปิดโอกาสให้ผู้สนใจ ร่วมทดลองทำกิจกรรมด้วยตัวเอง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตลอดจนมีกิจกรรมบนเวทีที่น่าสนใจ 

ได้แก่ การสนทนาพิเศษกับนักธุรกิจเจ้าของแบรนด์ไทยที่ประสบความสำเร็จในการสร้าง  แบรนด์ให้ติดตลาดโลก ได้รับความนิยมและการยอมรับจากชาวต่างชาติเป็นอย่างดี อาทิ คุณวรวิทย์ ศิริพากย์  ผู้บริหาร ผลิตภัณฑ์สปาแบรนด์ ปัญญ์ปุริ คุณนูรอ โซ๊ะมณี สเต็ปเป้ ผู้บริหารร้านอาหาร  Blue Elephant  มล.ภาวินี สันติศิริ  นักออกแบบและผู้บริหารสินค้าตกแต่งบ้านแบรนด์ อโยธยา คุณพลพัฒน์ อัศวะประภา (หมู อาซาวา) ดีไซเนอร์ชั้นนำของวงการแฟชั่นไทยและผู้บริหารแบรนด์เสื้อผ้า  ASAVA  คุณสเริงรงค์  วงษ์สวรรค์  สถาปนิกอิสระและผู้บริหาร แบรนด์สินค้า  Rubber  Killer เป็นต้น


นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมตราสัญลักษณ์ T MARK ณ จุดขายในซุปเปอร์มาร์เก็ต กรูเมต์ มาร์เก็ต (Gourmet  Market) สาขา ดิ เอ็มโพเรียม และ ดิ เอ็มควอเทียร์ เพื่อให้ตราสัญลักษณ์ T MARK เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้อย่างรวดเร็วและแพร่หลายมากขึ้น มีสินค้าคุณภาพเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 รายการ อาทิ เครื่องแกง Blue Elephant ผลไม้กระป๋องตราช้างคู่ ชาเรนองที กาแฟสำเร็จรูปเขาช่อง ข้าวสารมาบุญครอง น้ำมันพืชตราองุ่น น้ำมันพืชตรา Naturel ผลไม้กระป๋องและเครื่องดื่มตรา UFC ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ขาวลออเภสัช สบู่ตราโอสปา กล่องถนอมอาหาร Super Lock เป็นต้น  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเริ่มตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม ถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2560


ด้าน คุณเกรียงศักดิ์ ตันติพิภพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม และ ดิ เอ็มควอเทียร์ ในฐานะพันธมิตรสำคัญของกิจกรรม เปิดเผยเพิ่มเติมว่า “บริษัทรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นศูนย์การค้ารายแรกในประเทศไทยที่ได้ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมตราสัญลักษณ์ THAILAND TRUST MARK ในรูปแบบ T MARK Festival 2017 ซึ่งการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวถือได้ว่าสอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการดำเนินงานของบริษัทที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและรณรงค์ให้ผู้บริโภคมองหาสินค้าที่มีคุณภาพภายใต้การบริหารงานของบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงพร้อมให้การสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมทั้งยินดีที่จะให้ความร่วมมือและสนับสนุนโครงการต่างๆ ของกรมฯ ที่จะช่วยสร้างโอกาสทางการตลาดที่แข็งแกร่งให้แก่ผู้ผลิต และที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคต่อไป”


ตราสัญลักษณ์ THAILAND TRUST MARK นอกจากจะช่วยสร้างภาพลักษณ์สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากลแล้ว ตราสัญลักษณ์นี้ยังจะก่อให้เกิดคุณประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศไทยในหลากหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน กระตุ้นการขยายตัวของภาคธุรกิจการส่งออกทั้งในด้านปริมาณและมูลค่า ซึ่งส่งผลให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ เพิ่มการจ้างงานลดการขาดดุลการค้าระหว่างประเทศ 

ซึ่งจะมีส่วนช่วยยกระดับและสร้างความเข้มแข็งแก่ภาคธุรกิจส่งออกไทยอย่างยั่งยืน รวมถึงสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยที่ได้เห็นสินค้าไทยไปประสบความสำเร็จในตลาดโลก โดยกรมฯ จะเดินหน้าส่งเสริมและผลักดันตราสัญลักษณ์ THAILAND TRUST MARK ให้เข้าไปอยู่ในใจผู้บริโภคทั่วโลกในอนาคตอย่างแน่นอน” นางมาลีกล่าวในตอนท้าย


ตราสัญลักษณ์ ‘THAILAND TRUST MARK’หรือ T Mark  มีขึ้นตั้งแต่ปี 2555 เพื่อตอกย้ำจุดแข็งและสร้างความโดดเด่นอย่างมีเอกลักษณ์แก่สินค้าไทย ซึ่งกำหนดให้เป็น “Trusted Quality” คุณภาพสินค้าที่ทั่วโลกไว้วางใจในทุกมิติสินค้า ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานสากล (Trust Worthiness) การผลิตที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (Eco-conscious) และความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) ซึ่งในปัจจุบันมีบริษัทผลิตสินค้าและบริการของไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ T MARK’ ถึง 721 บริษัท โดยมีทั้งประเภทสินค้ากลุ่มอาหาร อุตสาหกรรมหนัก ไลฟ์สไตล์ แฟชั่น ทั่วไป และประเภทธุรกิจบริการกลุ่มส่งเสริมสุขภาพ การศึกษานานาชาติ และธุรกิจบริการรักษาพยาบาล