ป่อเต๊กตึ๊ง มอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง ประจำปี 62

วันที่10 ต.ค. 2562 ที่มูลนิธิป่อเต๊กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนที่ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดย นายวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการฯเป็นประธาณในพิธีมอบทุนการศึกษาทุกระดับปีสุดท้าย และทุนต่อเนื่องในทุกระดับชั้น แก่เยาวชนในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 156 สถาบัน รวม910ทุน พร้อมแจกชุดเครื่องเขียน และอาหารกลางวัน รวมทุนการศึกษาเป็นเงินทั้งสิ้น 12,565,000บาทนอกจากนี้นายวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ ยังได้กล่าวให้โอวาสแก่เยาวชน พร้อมเผยว่าทางมูลนิธิป่อเต๊กตึ๊งยังมีโครงการทุนสัญจรที่จะเดินทางไปมอบในส่วนภูมิภาคที่จะมีขึ้นในวันที่24/ต.ค./2562 ให้แก่นิสิตนักศึกษาใน7จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัด แพร่ อุตรดิตถ์ ลำปาง น่าน พะเยา เชียงราย และเชียงใหม่โดยจัดพิธีมอบ ณ.หอประชุมนพรัตน์ โรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่ รวม52สถาบันจำนวน260ทุน รวมงบปรมาณ17,745,000บาท (ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า109ปีที่ผ่านมา มูลนิธิป่อเต๊กตึ๊ง ได้ขยายขอบข่ายโครงการต่างๆออกไปอย่างกว้างขวางไม่เพียงแต่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ผู้ตกทุกข์ได้ยากโดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา เท่านั้น แต่ยังได้พัฒนาคุณภาพชีวิตอีกในหลายๆทางรวมถึงการพัฒนาด้านการศึกษา เพื่อเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ช่วยเหลือประชาชนครบวงจรในทุกๆด้าน ต่อไป (มูลนิธิป่อเต๊กตึ๊ง ช่วยชีวิต รักษษชีวิต สร้างชีวิต ")