“วีรศักดิ์” สั่งพลิกโฉมจดทะเบียนธุรกิจเหลือ 2.5 วัน เริ่ม 16 ตค.นี้

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าหั่นเวลาบริการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจต้องสั้นลง เน้นจับมือกับหน่วยงานภาครัฐร่วมทำความฝันให้เป็นจริง ล่าสุดกรมพัฒนาธุรกิจการค้าขานรับนโยบายทำงานร่วมกับสำนักงานประกันสังคม รวมขั้นตอนการจดทะเบียนธุรกิจและการขึ้นทะเบียนประกันสังคมให้อยู่ในขั้นตอนเดียว ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้ธุรกิจ พร้อมเริ่มให้บริการได้ตั้งแต่ 16 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป แย้มข่าวดี...ปลายปีนี้จะรวมขั้นตอนจด Vat เพิ่ม ส่งผลดีให้ลดขั้นตอนจัดตั้งธุรกิจเหลือแค่ 3 ขั้นตอน ตัดระยะเวลาเหลือ 2.5 วัน อีกทั้งยังมีลุ้นให้ผลการจัดอันดับของไทยใน Doing Business ด้านการเริ่มต้นธุรกิจในปี 2020 ดียิ่งขึ้นด้วย

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากการที่ตนได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดินหน้าพัฒนาระบบบริการจดทะเบียนธุรกิจให้มีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ลดขั้นตอนการติดต่อกับหน่วยงานราชการ และตัดสิ่งที่จะกลายภาระให้กับภาคธุรกิจออกไป ล่าสุดกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ร่วมมือกับสำนักงานประกันสังคม บูรณาการการให้บริการเพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจพร้อมกับการขึ้นทะเบียนนายจ้าง-ลูกจ้างได้ ณ จุดเดียว จากเดิมมีขั้นตอนและระยะเวลาในการเริ่มต้นธุรกิจ 5 ขั้นตอน ใช้ระยะเวลา 4.5 วัน ได้แก่ 1) การจองชื่อบริษัท 0.5 วัน 2) การชำระเงินทุนเข้าธนาคาร 1 วัน 3) การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท 1 วัน 4) การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 วัน และ 5) การขึ้นทะเบียนนายจ้าง-ลูกจ้าง 1 วัน โดยบริการนี้พร้อมที่จะเปิดให้บริการตั้งแต่วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

รมช.พณ. กล่าวต่อว่า “สำหรับการรวมบริการในครั้งนี้จะส่งผลดีอย่างมากแก่ผู้ประกอบธุรกิจ เพราะเมื่อยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน-บริษัทจำกัดกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วก็จะถือว่านิติบุคคลดังกล่าวได้ขึ้นทะเบียนเป็นนายจ้างโดยอัตโนมัติ และหากในเวลาต่อมาบริษัทมีการจ้างงานก็จะสามารถใช้เลขนิติบุคคล 13 หลัก ดำเนินการขึ้นทะเบียนลูกจ้างภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มจ้างงานกับสำนักงานประกันสังคมต่อไปได้เลย ดังนั้นการรวมขั้นตอนการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและการขึ้นทะเบียนนายจ้าง-ลูกจ้างของสำนักงานประกันสังคม (ขั้นตอนที่ 3 และ 5) ให้เป็นขั้นตอนเดียวจะช่วยลดระยะเวลาในการเริ่มต้นธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมทำให้ผู้ประกอบธุรกิจได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัดต้นทุนในการประกอบธุรกิจ และการดำเนินงานต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการที่ดีขึ้น”

“นอกจากนี้ ยังมีแผนการดำเนินงานที่พร้อมจะให้บริการภายในปลายปีนี้คือ การรวมขั้นตอนการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ของกรมสรรพากรไว้กับการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ซึ่งหากเปิดให้บริการแล้วจะทำให้ จากนี้ไปภาพรวมของการจัดตั้งธุรกิจลดขั้นตอนลงเหลือ 3 ขั้นตอนเท่านั้น และใช้ระยะเวลาเพียง 2.5 วัน สำหรับการพัฒนาบริการในครั้งนี้เป็นการยกระดับการให้บริการของส่วนราชการแบบบูรณาการ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการเริ่มต้นธุรกิจเป็นไปในทางที่ดีอำนวยความสะดวกทั้งผู้ประกอบธุรกิจไทยและ ก่อให้เกิดแรงจูงใจและดึงดูดให้ผู้ประกอบการชาวต่างชาติมาเริ่มต้นธุรกิจในประเทศไทย ส่งผลดียิ่งขึ้นต่อการจัดอันดับ Ease of Doing Business ด้านการเริ่มต้นธุรกิจ (Starting a Business) ในปี 2020 ที่กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นเจ้าภาพหลักในการพัฒนา ซึ่งต้องขอบคุณไปถึงเจ้าภาพร่วมทั้งสำนักงานประกันสังคมและกรมสรรพากรด้วย โดยปี 2019 ไทยได้รับการจัดอันดับอยู่ที่ 39 จาก 190 ประเทศ อีกทั้งยังช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้ไทยกลายเป็นจุดหมายปลายทางของนักลงทุนชาวต่างชาติ และการค้าการลงทุน นำไปสู่ภาพรวมของเศรษฐกิจในประเทศที่มีก้าวหน้ามั่นคง ยั่งยืน และมีเสถียรภาพต่อไป” รมช.พณ. กล่าวในท้ายที่สุด

#วีรศักดิ์ดูแล
#วีรศักดิ์TakeCare