พม.ร่วมกับองค์กร WMM หารือด้านการพัฒนาสังคม

วันที่ 26 ตุลาคม 2562 นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประชุมหารือด้านการพัฒนาสังคม การพัฒนาศักยภาพ การแลกเปลี่ยนเยาวชน และการสาธารณสุข ร่วมกับศาสนาจารย์ สตีฟ คอเฟอร์ ผู้อำนวยการฝ่ายดูแลมิชชันนารี องค์กร World Mission Ministry(WMM) - International Pentecasal Holiness Church., สหรัฐอเมริกา และศาสนาจารย์ รัสเซลส์ บอร์ด : ผู้อำนวยการภาคพื้นทวีปเอเชีย WMM- IPHC และศาสนจารย์ ลอเร็นโซ อกิลล่า : ศิษยาภิบาล Manassas Park IPHC, Virginia, USA โดยมี ดร.วัลลภา วิศวสุขมงคล ประธานมูลนิธิไทยเพื่อการศึกษา พร้อมด้วยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ และ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์


26 October 2019 Governor of Phetchabun Province, Mr. Suebsak Eaimvijarn welcomed Rev. Steve Cofer, Director Missionary Care - World Mission Ministry- International Pentecostal Holiness Church from Oklahoma, USA. at the Phetchabun Provincial VIP Reception Room. Accompanied by Phetchabun Vice Governor and Chief of Provincial Social Development & Human Security, Deputy Chief of Provincial Public Health, Dr. Wallapa Wisawasukmongchol, President of Thai for Education Foundation, Rev. Russell Board - Regional Director for Continental Asia - WMM, IPHC in Oklahoma City, USA., etc., they discussed to enlarge cooperation on potential youth exchange for educational development and on medical assistance to help people in remote areas of Phetchabun.