MEA รายงานผล Doing Business 2020 ด้านการขอใช้ไฟฟ้าโดดเด่นรั้งอันดับ 6 โลก

วันนี้ (6 พฤศจิกายน 2562) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี ร่วมรับฟังรายงานผลการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Doing Business 2020) ซึ่งจัดอันดับโดยธนาคารโลก (World Bank) จากนายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) โดยมี นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ร่วมรายงานผลการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ ด้านการขอใช้ไฟฟ้า ในครั้งนี้ด้วย ณ บริเวณหน้าตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล

โดยการประเมิน Doing Business 2020 ในด้านต่าง ๆ จาก 190 ประเทศทั่วโลก พบว่า ด้านความสะดวกในการขอใช้ไฟฟ้าของ MEA ได้คะแนนรวมที่ 98.70 คะแนน อยู่อันดับที่ 6 ของโลก สูงที่สุดในการประเมินผลทุกประเภท 2 ปีซ้อน อันเป็นปัจจัยสำคัญในการยกอันดับคะแนนภาพรวมความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจในประเทศไทย โดยขยับขึ้นจากอันดับที่ 27 เมื่อปี 2019 มาสู่อันดับที่ 21 ผลการประเมินในครั้งนี้ ถือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนจากนานาชาติในการเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทย สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ MEA พร้อมตอบรับนโยบายรัฐบาลขับเคลื่อนวิถีชีวิตเมืองมหานคร ให้ก้าวหน้ายั่งยืนต่อไป ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) https://www.opdc.go.th/content/NTgzNw

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
Energy for city life, Energize smart living