ททท. จับมือ อพท. ลงนามร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวและสินค้าชุมชนอย่างยั่งยืน

วันที่ 18 พ.ย. 62 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เกียรติเป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เรื่องการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. และองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (อพท.) โดยนายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการ อพท. มีขอบเขตความร่วมมือในด้านการส่งเสริมองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพให้ชุมชน การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด และการประชาสัมพันธ์ ซึ่งคาดว่าจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ กระจายรายได้สู่ชุมชน ตลอดจนขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป #ทททอพท