58 ปี ก้าวใหม่ สวนสามพราน

58 ปี สวนสามพราน ก้าวใหม่สู่พื้นที่สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ เพื่อการเปลี่ยนแปลงเปิดกิจกรรม ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ และเทรนด์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โอกาสก้าวสู่ปีที่58  สวนสามพราน เปิดคอนเซปต์ใหม่ สู่พื้นที่สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง  พร้อมสร้างสรรค์รูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวและการเรียนรู้ใหม่ให้โดนใจไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ และตอบโจทย์ เทรนด์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  
นายอรุษ นวราช   กรรมการผู้จัดการ สวนสามพราน  กล่าว ในโอกาสจัดกิจกรรม  Open House  “58ปีก้าวใหม่สวนสามพราน สู่พื้นที่สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ เพื่อการเปลี่ยนแปลง”  ว่าได้มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่และสร้าสรรค์กิจกรรมในสวนสามพรานใหม่  ให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่  และเทรนด์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  การท่องเที่ยวอย่างมีจิตสำนึก และเกื้อหนุนชุมชน   

โดยในส่วนพื้นที่ของสวนสามพรานยังคงจุดเด่นความเป็นธรรมชาติริมแม่น้ำท่าจีน  แวดล้อมด้วยต้นไม้ใหญ่ พันธุ์ไม้หายาก  มีความครบวงจร  ทั้งที่พัก ห้องประชุม ห้องอาหาร ลานกิจกรรมและมุมสวนธรรมชาติที่สามารถปรับ จัด ได้ตามโจทย์ของกลุ่มนักท่องเที่ยวและองค์กร เช่น การจัด GreenMeeting Organic Catering  Organic Wedding  รวมถึงกิจกรรม TeamBuilding  การประชุมสัมมนาที่ต้องการบรรยากาศที่ผ่อนคลายเอื้อต่อการคิดนอกกรอบ  ให้ทุกจุดสามารถจุดประกายสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ใหม่ๆ พื่อการเปลี่ยนแปลง ได้อย่างหลากหลาย   ขณะที่ในส่วนกิจกรรมมีการออกแบบฟาร์มWorkShop  ฐานสาธิต  ที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางเรียนรู้อาหารอินทรีย์ ครบวงจรให้เรียนรู้ วิถีการกินอยู่แบบไทยๆ อย่างสร้างสรรค์ ที่ทำปัจจัยการผลิตเองมีการผลิตอาหาร และขนมไทยที่เน้นใช้วัตถุดิบอินทรีย์ในการปรุงเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภคและมีความพอเพียง พร้อมมีการจัดการขยะ หมุนเวียนไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด    “เราอยากให้ทุกคนที่เข้ามาสวนสามพรานได้แรงบันดาลใจใหม่ๆ จากการสัมผัสเรื่องราวของสวนสามพราน ซึ่งมีการขับเคลื่อนสามพรานโมเดลเชื่อมโยงห่วงโซ่อาหารทั้งเกษตรกรอินทรีย์ ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค  โดยเรา ยังมีมูลนิธิสังคมสุขใจและสามพรานโมเดล อะคาเดมี่   ที่ยินดีถ่ายทอดองค์ความรู้ และเชื่อมโยงให้แต่ละภาคส่วนได้มาเจอกันรวมถึงเปิดให้ทุกคนได้เข้ามาร่วมขับเคลื่อนระบบอาหารยั่งยืน” สวนสามพรานก่อตั้งในปีพ.ศ. 2505  โดยเป็นแหล่งนันทนาการเพื่อการเรียนรู้ใกล้กรุงเทพฯ ที่ถ่ายทอดวิถีความเป็นไทยผ่านกิจกรรมในหมู่บ้านไทย และโรงละครโดยหลังจากสวนสามพราน ได้เป็นผู้นำร่วมขับเคลื่อนระบบอาหารยั่งยืนภายใต้สามพรานโมเดล(โมเดลธุรกิจเกื้อกูลสังคม)  ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554   ได้นำไปสู่การ เปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ  คือ มีการปิดหมู่บ้านไทย  พร้อมปรับเปลี่ยนพื้นที่ภายในใหม่  มาเป็นพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงสำหรับทุกคน ภายใต้วิสัยทัศน์สร้างระบบอาหารยั่งยืนสู่เป้าหมายการมีชีวิตที่สมดุล  สิ่งที่ทุกคนสามารถสัมผัสได้ด้วยตนเองในสวนสามพรานนั่นคือเมนูอาหารอินทรีย์ 

ซึ่งห้องอาหารทั้ง 3 แห่งของสวนสามพราน คือ อินจัน แวนด้า และห้องอาหารริมน้ำ  รวมถึงในส่วนการจัดเลี้ยง  จะมีการใช้วัตถุดิบอินทรีย์ มากกว่า 70%   คือประมาณ 15 ตันต่อเดือนหรือ 700,000 บาท ต่อเดือน   โดยวัตถุดิบอินทรีย์จะถูกส่งตรงจากเกษตรกรอินทรีย์ ในเครือข่ายสามพรานโมเดล มายังสวนสามพราน  นอกจากดีต่อสุขภาพลูกค้า และพนักงานทุกคนแล้ว  ยังเป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน สังคมสิ่งแวดล้อม ให้ยั่งยืน   ทั้งนี้ โซนกิจกรรมที่กำลังได้รับความนิยมในสวนสามพรานคือ  “ปฐม ออร์แกนิก วิลเลจ”  ที่ปรับเปลี่ยนศูนย์แสดงวัฒนธรรมไทย(หมู่บ้านไทย) มาเป็นหมู่บ้านแปรรูปสินค้าอินทรีย์ ตามวิถีชีวิตแบบไทยที่ยึดหลักปัจจัย 4  ผ่านการทำกิจกรรมตามเส้นทางวัตถุดิบสร้างประสบการณ์ โดยมีกิจกรรมให้เลือกทำ มากกว่า 12 ฐาน  เพื่อเรียนรู้ระบบอาหาร ศิลปะหัตกรรมไทยตั้งแต่การทำปัจจัยการผลิต การผลิต  การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์พร้อมจำหน่าย     ขณะที่ ปฐม ออร์แกนิก ฟาร์ม เป็นอีกโซนกิจกรรมที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่อยากใกล้ชิดธรรมชาติและอยู่ในบรรยากาศฟาร์มอินทรีย์  ซึ่งได้มีพัฒนาสวนผลไม้เก่า 30 ไร่ริมแม่น้ำท่าจีน เป็นออร์แกนิกฟาร์ม  โดยมีกิจกรรมท่องเที่ยวฟาร์มที่อิงกับวัตถุดิบตามฤดูกาลเช่น ชิมชาสมุนไพร Workshop การทำเกษตรอินทรีย์เบื้องต้น รวมถึงมีการเปิดครัวไทยให้ทำอาหาร  โดยมีการเก็บพืชผักสดอินทรีย์ สะอาดปลอดภัย มาทำอาหารทันที และสำหรับเด็กๆ ที่กล้าเลอะ  กล้าลุย และผู้ใหญ่ที่อยากย้อนวัย   

ยังมีกิจกรรมสไลเดอร์โคลนให้สนุกสนานสุดๆ ไปเลย อีกจุดห้ามพลาด คือ ตลาดสุขใจ  ตลาดอินทรีย์ในสวนสามพรานที่สวนสามพรานได้เปิดมา 9 ปี แล้ว ให้เป็นช่องทางการตลาดของเกษตรกรอินทรีย์  โดยทุกคนจะได้เจอเกษตรกรอินทรีย์ตัวจริงเสียงจริง ถือเป็นรูปธรรมสำคัญที่สะท้อน โมเดลธุรกิจเกื้อกูลสังคมหรือสามพรานโมเดลที่สวนสามพราน ได้มีการทำงานร่วมกับเกษตรกรอินทรีย์ ในนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียง จำนวน 16  กลุ่ม กว่า 180 ครอบครัวให้เปลี่ยนจากการใช้สารเคมี มาทำเกษตรอินทรีย์    กิจกรรมสไลเดอร์โคลน

และ อีกหนึ่งไฮไลท์ ที่สวนสามพรานทำ  คือเรื่องการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม  หรือ Circular Economy  โดยมีฐานสาธิต และสถานีทดลองการทำปุ๋ยหมักในหมู่บ้านปฐม   พร้อมมีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้สอนทำ และแนะนำ รูปแบบ  ให้นำกลับไปทำที่บ้านได้  สวนสามพราน ตั้งอยู่บนพื้นที่130 ไร่  ในอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม ยังคงแน่วแน่ และมีความตั้งใจที่จะให้ทุกพื้นที่ ทุกกิจกรรมได้ทำหน้าที่จุดประกายสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงสำหรับทุกคน

ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปฐมผู้สนใจสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสวนสามพรานมาได้ที่034-322-588-93  หรือเว็บไซต์ www.suansampran.com   หรือมาชมฐานกิจกรรมที่เป็นผลมาจากการทำงานขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ การดูแลสิ่งแวดล้อม ของสวนสามพราน ในงานสังคมสุขใจ  ที่จะจัดขึ้นวันที่ 13-15 ธันวาคม 2562 ณ สวนสามพราน